Předmět :: Angličtina : úvodní témata 2

Calendar Kalendář

Anotace

Ve výuce předmětu se navazuje na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole, které jsou prověřeny v rámci přijímacích zkoušek. Výuka se soustředí na odbornou angličtinu v oborech teologie, pastorace a sociální práce. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili porozumět odbornému textu, dovedli se v něm správně orientovat, získali z textu potřebné informace a byli schopni s nimi dále pracovat. V této úvodní části kurzu se studenti věnují zejména prohlubování znalosti pokročilejší anglické gramatiky a jejímu procvičování, dále pak anglické konverzaci. Důležitou součástí je i práce s biblickým textem v angličtině.

Cíle:

Student je schopen komunikovat s rodilým mluvčím v běžném osobním a společenském kontaktu; zvládá základní slovní zásobu oborů teologie, pastorace a sociální práce; je schopen pracovat s biblickým textem v angličtině.

Rámcový rozpis učiva:

úvod do studia angličtiny na ETS opakování gramatických jevů četba biblických textů četba anglické literatury k tématu osobního rozvoje atp.

Výstupy:

průběžné testy prezentace a esej na zadané téma aktivní účast na cvičení

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet a zkouška. Klasifikace vychází z hodnocení průběžných testů, z hodnocení eseje a prezentace. Zohledňuje se též aktivní účast na cvičení. Závěrečná zkouška prověřuje komplexní jazykové kompetence studenta – znalost slovní zásoby a gramatiky ve vztahu k probíraným tématům a textům.

V tomto školním roce →

Angličtina : úvodní témata 2 (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 4
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.

Přednášky
28. 01. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (1) Učebna č. 201
04. 02. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (2) Učebna č. 201
11. 02. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (3) Učebna č. 201
18. 02. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (4) Učebna č. 201
25. 02. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (5) Učebna č. 201
03. 03. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (6) Učebna č. 201
10. 03. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (7) Učebna č. 201
17. 03. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (8) Učebna č. 201
24. 03. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (9) Učebna č. 201
31. 03. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (10) Učebna č. 201
14. 04. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (12) Učebna č. 201
21. 04. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (13) Učebna č. 201
28. 04. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (14) Učebna č. 201
05. 05. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (11) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184