Předmět :: Dějiny reformace

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz Dějiny reformace je pojat jako historicko-teologická disciplína. Vývoj církve je sledován v kontextu kultury a společenského vývoje středověku a raného novověku. Cílem je sledovat vnitřní vývoj křesťanské církve, historické proměny jejích podob, zápas o univerzalitu „katolické“ církve a vznik samostatných, reformačních církví, a to v evropském i českém kontextu (tzv. „první reformace“). Důraz je kladen na vývoj teologických idejí, eklesiologických forem a nových liturgických tradic a na politizaci reformačních a protireformačních idejí.

V tomto školním roce →

Dějiny reformace (LO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Ester Pučálková, Ph.D.

Anotace:

Kurz Dějiny reformace je pojat jako historicko-teologická disciplína. Vývoj církve je sledován v kontextu kultury a společenského vývoje středověku a raného novověku. Cílem je sledovat vnitřní vývoj křesťanské církve, historické proměny jejích podob, zápas o univerzalitu „katolické“ církve a vznik samostatných, reformačních církví, a to v evropském i českém kontextu (tzv. „první reformace“). Důraz je kladen na vývoj teologických idejí, eklesiologických forem a nových liturgických tradic a na politizaci reformačních a protireformačních idejí.

Přednášky
26. 03. 2021 16:00 – 26. 02. 2021 19:30 Dějiny reformace [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
27. 03. 2021 08:30 – 17:40 Dějiny reformace [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Dějiny reformace (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Anotace:

Kurz dějin církve během reformace (Církevní dějiny 3) je pojat jako historicko-teologická disciplína. Vývoj církve je sledován v kontextu kultury a společenského vývoje středověku a raného novověku. Cílem je sledovat vnitřní vývoj křesťanské církve, historické proměny jejích podob, zápas o univerzalitu „katolické“ církve a vznik samostatných, reformačních církví, a to v evropském i českém kontextu (tzv. „první reformace“). Důraz je kladen na vývoj teologických idejí, eklesiologických forem a nových liturgických tradic a na politizaci reformačních a protireformačních idejí. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

Přednášky
09. 09. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (1) Učebna č. 202
16. 09. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (2) Učebna č. 202
23. 09. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (3) Učebna č. 202
30. 09. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (4) Učebna č. 202
07. 10. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (5) Učebna č. 202
14. 10. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (6) Učebna č. 202
21. 10. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (7) Učebna č. 202
04. 11. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (8) Učebna č. 202
11. 11. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (9) Učebna č. 202
18. 11. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (10) Učebna č. 202
25. 11. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (11) Učebna č. 202
02. 12. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (12) Učebna č. 202
09. 12. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (13) Učebna č. 202
16. 12. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (14) Učebna č. 202

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184