Předmět :: Dějiny reformace

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz Dějiny reformace je pojat jako historicko-teologická disciplína. Vývoj církve je sledován v kontextu kultury a společenského vývoje středověku a raného novověku. Cílem je sledovat vnitřní vývoj křesťanské církve, historické proměny jejích podob, zápas o univerzalitu „katolické“ církve a vznik samostatných, reformačních církví, a to v evropském i českém kontextu (tzv. „první reformace“). Důraz je kladen na vývoj teologických idejí, eklesiologických forem a nových liturgických tradic a na politizaci reformačních a protireformačních idejí. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

V tomto školním roce →

Dějiny reformace (LO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D., Mgr. Ester Pučálková

Anotace:

Kurz Dějiny reformace je pojat jako historicko-teologická disciplína. Vývoj církve je sledován v kontextu kultury a společenského vývoje středověku a raného novověku. Cílem je sledovat vnitřní vývoj křesťanské církve, historické proměny jejích podob, zápas o univerzalitu „katolické“ církve a vznik samostatných, reformačních církví, a to v evropském i českém kontextu (tzv. „první reformace“). Důraz je kladen na vývoj teologických idejí, eklesiologických forem a nových liturgických tradic a na politizaci reformačních a protireformačních idejí. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

Přednášky
08. 03. 2019 16:00 – 19:00 Dějiny reformace [A] (6) Učebna č. 201
09. 03. 2019 08:30 – 16:00 Dějiny reformace [A] (7) Učebna č. 201

Dějiny reformace (ZO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Anotace:

Kurz dějin církve během reformace (Církevní dějiny 3) je pojat jako historicko-teologická disciplína. Vývoj církve je sledován v kontextu kultury a společenského vývoje středověku a raného novověku. Cílem je sledovat vnitřní vývoj křesťanské církve, historické proměny jejích podob, zápas o univerzalitu „katolické“ církve a vznik samostatných, reformačních církví, a to v evropském i českém kontextu (tzv. „první reformace“). Důraz je kladen na vývoj teologických idejí, eklesiologických forem a nových liturgických tradic a na politizaci reformačních a protireformačních idejí. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

Přednášky
20. 09. 2018 14:30 – 17:45 Dějiny reformace [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
04. 10. 2018 14:30 – 17:45 Dějiny reformace [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
18. 10. 2018 14:30 – 17:45 Dějiny reformace [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová
01. 11. 2018 14:30 – 17:45 Dějiny reformace [A] (9) Učebna č. 203 - počítačová
15. 11. 2018 14:30 – 17:45 Dějiny reformace [A] (11) Učebna č. 203 - počítačová
29. 11. 2018 14:30 – 17:45 Dějiny reformace [A] (13) Učebna č. 203 - počítačová
13. 12. 2018 14:30 – 17:45 Dějiny reformace [A] (14) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184