Předmět :: Dějiny reformace

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz dějin církve během reformace (Církevní dějiny 3) je pojat jako historicko-teologická disciplína. Vývoj církve je sledován v kontextu kultury a společenského vývoje středověku a raného novověku. Cílem je sledovat vnitřní vývoj křesťanské církve, historické proměny jejích podob, zápas o univerzalitu „katolické“ církve a vznik samostatných, reformačních církví, a to v evropském i českém kontextu (tzv. „první reformace“). Důraz je kladen na vývoj teologických idejí, eklesiologických forem a nových liturgických tradic a na politizaci reformačních a protireformačních idejí. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

V tomto školním roce →

Dějiny reformace (ZO 2021/2022 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Anotace:

Kurz dějin církve během reformace (Církevní dějiny 3) je pojat jako historicko-teologická disciplína. Vývoj církve je sledován v kontextu kultury a společenského vývoje středověku a raného novověku. Cílem je sledovat vnitřní vývoj křesťanské církve, historické proměny jejích podob, zápas o univerzalitu „katolické“ církve a vznik samostatných, reformačních církví, a to v evropském i českém kontextu (tzv. „první reformace“). Důraz je kladen na vývoj teologických idejí, eklesiologických forem a nových liturgických tradic a na politizaci reformačních a protireformačních idejí. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

Přednášky
15. 09. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (1) Učebna č. 202
22. 09. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (2) Učebna č. 202
29. 09. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (3) Učebna č. 202
06. 10. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (4) Učebna č. 202
13. 10. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (5) Učebna č. 202
20. 10. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (6) Učebna č. 202
27. 10. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (7) Učebna č. 202
03. 11. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (8) Učebna č. 202
10. 11. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (9) Učebna č. 202
24. 11. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (10) Učebna č. 202
01. 12. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (11) Učebna č. 202
08. 12. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (12) Učebna č. 202
15. 12. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (13) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184