Předmět :: Dějiny starověké církve

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz Dějiny starověké církve (Církevní dějiny 1) je pojat jako historicko-teologická disciplína. Vývoj církve je sledován v kontextu kultury a společenského vývoje antiky a raného středověku. Cílem je sledovat vnitřní vývoj křesťanské církve, historické proměny jejích podob (univerzalitu „katolické“ církve i její lokální specifika) a způsoby, jakými církev reagovala na stát a společnost, jak je formovala a zároveň byla jimi (de)formována. Důraz je kladen na vývoj teologických idejí, přístupů a pluralitu církevních tradic. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

V tomto školním roce →

Dějiny starověké církve (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Anotace:

Kurz Dějiny starověké církve (Církevní dějiny 1) je pojat jako historicko-teologická disciplína. Vývoj církve je sledován v kontextu kultury a společenského vývoje antiky a raného středověku. Cílem je sledovat vnitřní vývoj křesťanské církve, historické proměny jejích podob (univerzalitu „katolické“ církve i její lokální specifika) a způsoby, jakými církev reagovala na stát a společnost, jak je formovala a zároveň byla jimi (de)formována. Důraz je kladen na vývoj teologických idejí, přístupů a pluralitu církevních tradic. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

Přednášky
24. 09. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny starověké církve [A] (1) Učebna č. 202
08. 10. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny starověké církve [A] (2) Učebna č. 202
22. 10. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny starověké církve [A] (3) Učebna č. 202
05. 11. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny starověké církve [A] (4) Učebna č. 202
19. 11. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny starověké církve [A] (5) Učebna č. 202
03. 12. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny starověké církve [A] (6) Učebna č. 202
17. 12. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny starověké církve [A] (7) Učebna č. 202

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184