Předmět :: Dějiny středověké církve

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz Dějiny středověké církve (Církevní dějiny 2) je pojat jako historicko-teologická disciplína. Vývoj církve je sledován v kontextu kultury a společenského vývoje raného a vrcholného středověku. Cílem je sledovat vnitřní vývoj křesťanské církve, historické proměny jejích podob (univerzalitu „katolické“ církve i její lokální specifika) a způsoby, jakými církev reagovala na stát a společnost, jak je formovala a zároveň byla jimi (de)formována. Důraz je kladen na vývoj teologických idejí, přístupů a pluralitu církevních tradic. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

V tomto školním roce →

Dějiny středověké církve (LO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Anotace:

Kurz Dějiny středověké církve (Církevní dějiny 2) je pojat jako historicko-teologická disciplína. Vývoj církve je sledován v kontextu kultury a společenského vývoje raného a vrcholného středověku. Cílem je sledovat vnitřní vývoj křesťanské církve, historické proměny jejích podob (univerzalitu „katolické“ církve i její lokální specifika) a způsoby, jakými církev reagovala na stát a společnost, jak je formovala a zároveň byla jimi (de)formována. Důraz je kladen na vývoj teologických idejí, přístupů a pluralitu církevních tradic. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

Přednášky
29. 01. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
05. 02. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
12. 02. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
19. 02. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
26. 02. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
05. 03. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
12. 03. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová
19. 03. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (8) Učebna č. 203 - počítačová
26. 03. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (9) Učebna č. 203 - počítačová
02. 04. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (10) Učebna č. 203 - počítačová
09. 04. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (11) Učebna č. 203 - počítačová
23. 04. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (12) Učebna č. 203 - počítačová
30. 04. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (13) Učebna č. 203 - počítačová
07. 05. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (14) Učebna č. 203 - počítačová

Dějiny středověké církve (ZO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Zkouška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D., Mgr. Ester Pučálková

Anotace:

Kurz Dějiny středověké církve je pojat jako samostudium, přičemž část látky bude probrána na přednáška v rámci Kurzu Dějiny starověké církve. Cílem je sledovat vývoj církve ve středověku, její hlavní teologické proudy, proměny univerzalismu katolické církve a přiblížení lokálních specifik.

Přednášky
19. 01. 2019 12:30 – 14:00 Dějiny středověké církve [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184