Předmět :: Dějiny středověké církve

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz Dějiny středověké církve (Církevní dějiny 2) je pojat jako historicko-teologická disciplína. Vývoj církve je sledován v kontextu kultury a společenského vývoje raného a vrcholného středověku. Cílem je sledovat vnitřní vývoj křesťanské církve, historické proměny jejích podob (univerzalitu „katolické“ církve i její lokální specifika) a způsoby, jakými církev reagovala na stát a společnost, jak je formovala a zároveň byla jimi (de)formována. Důraz je kladen na vývoj teologických idejí, přístupů a pluralitu církevních tradic. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

V tomto školním roce →

Dějiny středověké církve (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Anotace:

Kurz Dějiny středověké církve (Církevní dějiny 2) je pojat jako historicko-teologická disciplína. Vývoj církve je sledován v kontextu kultury a společenského vývoje raného a vrcholného středověku. Cílem je sledovat vnitřní vývoj křesťanské církve, historické proměny jejích podob (univerzalitu „katolické“ církve i její lokální specifika) a způsoby, jakými církev reagovala na stát a společnost, jak je formovala a zároveň byla jimi (de)formována. Důraz je kladen na vývoj teologických idejí, přístupů a pluralitu církevních tradic. Součástí kurzu je práce s překlady historických pramenů (četba a interpretace).

Přednášky
03. 02. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (1) Učebna č. 201
10. 02. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (2) Učebna č. 201
17. 02. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (3) Učebna č. 201
24. 02. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (4) Učebna č. 201
03. 03. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (5) Učebna č. 201
10. 03. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (6) Učebna č. 201
17. 03. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (7) Učebna č. 201
24. 03. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (8) Učebna č. 201
07. 04. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (9) Učebna č. 201
14. 04. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (10) Učebna č. 201
21. 04. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (11) Učebna č. 201
28. 04. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (12) Učebna č. 201
05. 05. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (13) Učebna č. 201
12. 05. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (14) Učebna č. 201

Dějiny středověké církve (ZO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Mgr. Ester Pučálková, Ph.D.

Anotace:

Kurz Dějiny středověké církve je pojat jako samostudium, přičemž část látky bude probrána na přednáškách v rámci Kurzu Dějiny starověké církve. Cílem je sledovat vývoj církve ve středověku, její hlavní teologické proudy, proměny univerzalismu katolické církve a přiblížení lokálních specifik.

Přednášky
23. 01. 2021 10:20 – 11:50 Dějiny středověké církve [A] (1) Učebna č. 202

V minulých letech →

handout k Janu Viklefovi

...

Floss, P. Cesty evropského myšlení 1B

doplněk - chybějící strany

Floss, P. Cesty evropského myšlení 1B

doplněk - chybějící strany

Floss, P. Cesty evropského myšlení 1B

doplněk - chybějící strany

Floss, P. Cesty evropského myšlení 1B

doplněk - chybějící strany

Floss, P. Cesty evropského myšlení 1

kapitola o Tomáši Akvinském pro recenzi o scholastice

Tony Lane

...

BRAQUE_Vychod_a_Zapad

...

MOLNAR_Valdensti

část knihy Valdenští od A. Molnára

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184