Předmět :: Duševní poruchy a práce s klienty

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách akreditovaný při Ministerstvu práce a sociálních věcí č. 2016/1049-PC/SP/VP s platností od 25. 10. 2016 do 25. 10. 2020. Standardní délka 16 hodin, forma prezenční.

Kurz uvádí do problematiky duševních poruch a osobnostních stylů. Cílem kurzu je ukázat možnosti účelné komunikace s lidmi s poruchou, pomoci k rychlé orientaci u patologických projevů, které mohou závažným způsobem komplikovat průběh sociální služby. Účastníci se seznámí s nejčastějšími formami prezentace klinicky závažné symptomatiky. Významná část kurzu se věnuje seznámení s problematikou osobnostních faktorů a stylů, jejich možnostem i omezením a specifik adekvátní komunikace s celou škálou lidských osobností.

Je žádoucí, aby účastníci kurzu měli osobní zkušenost s pomocí lidem trpícím duševním onemocněním anebo akcentací či poruchou osobnosti.

Absolvent kurzu:

  • je připraven orientačně rozpoznat duševní poruchu, která může závažným způsobem ohrozit průběh sociální služby
  • zvýší se jeho připravenost důstojně a adekvátně jednat s osobou s poruchou osobnosti a zužitkovat znalosti osobnostních faktorů a stylů v komunikaci s klientem
  • orientuje se v základních aspektech osobnostních stylů a poruch a jejich dopadu na životní styl, vztahy a komunikaci klienta
  • dostal východisko pro lepší schopnost aktivního naslouchání a empatie
  • získá lepší náhled na vlastní duševní dynamiku a její možný dopad na vlastní pracovní styl a výkon, jeho možnosti a omezení

ZDE více o kurzech pro sociální služby, možnostech přihlášení či objednávek.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184