Předmět :: Etika práce s klientem

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět probírá podrobněji témata etiky v sociální práci, přičemž se zaměřuje na aplikaci etických principů v praxi.

V tomto školním roce →

Etika práce s klientem (ZO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Michaela Veselá

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Aplikovaná filozofie a etika sociální práce, Filozofie a etika v sociální práci.

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184