Předmět :: Etika práce s klientem

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět probírá podrobněji témata etiky v sociální práci, přičemž se zaměřuje na aplikaci etických principů v praxi.

V tomto školním roce →

Etika práce s klientem (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Ester Miffková

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Aplikovaná filozofie a etika sociální práce, Filozofie a etika v sociální práci.

Přednášky
04. 12. 2020 08:30 – 15:15 Etika práce s klientem [A] (1) Učebna č. 201
05. 12. 2020 08:30 – 15:15 Etika práce s klientem [A] (2) Učebna č. 201

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184