Předmět :: Filozofie a etika sociální práce 1

Calendar Kalendář

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s filozofickými tématy významnými pro sociální práci a upozornit je na etické otázky související s výkonem této profese. V rámci filozofie budou studentům přiblíženy základní filozofické problémy a jejich řešení v rámci evropského filozofického myšlení ve vztahu k sociální práci. Předmět se zabývá také vztahy sociální filozofie a etiky, sociální filozofie a politiky, ideologie, práva a dalších disciplín. V rámci etiky budou studenti seznámeni s přínosy etiků významných z pohledu sociální práce. V souvislosti s výkonem profese sociálního pracovníka se předmět zabývá praktickými předpoklady etiky, jejími vztahy a kategoriemi, vymezením základních pojmů jako je mravnost, morálka, etika. Předmět se zabývá také vztahy náboženství a morálky, filozofie a morálky, politiky a morálky a aplikací kategorií a vztahů etiky v otázkách svobody, dobra a zla, svědomí, oběti, smyslu, povinnosti, solidarity a charity a dalších. Cílem je připravit studenty tak, aby rozeznali a zvládali dobře situace, v nichž se s etickými problémy setkají v praxi, získali kvalitní hodnotovou orientaci v oblasti motivace k výkonu sociální práce, prevence syndromu vyhoření, etického kodexu sociálních pracovníků a otázek s ním souvisejících. Předmět se zabývá také etickými souvislostmi v konkrétních případech práce s klienty.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184