Filozofie a etika sociální práce 1

Cílem předmětu je seznámit studenty s filozofickými tématy významnými pro sociální práci a upozornit je na etické otázky související s výkonem této profese. V rámci filozofie budou studentům přiblíženy základní filozofické problémy a jejich řešení v rámci evropského filozofického myšlení ve vztahu k sociální práci. Předmět se zabývá také vztahy sociální filozofie a etiky, sociální filozofie a politiky, ideologie, práva a dalších disciplín. V rámci etiky budou studenti seznámeni s přínosy etiků významných z pohledu sociální práce. V souvislosti s výkonem profese sociálního pracovníka se předmět zabývá praktickými předpoklady etiky, jejími vztahy a kategoriemi, vymezením základních pojmů jako je mravnost, morálka, etika. Předmět se zabývá také vztahy náboženství a morálky, filozofie a morálky, politiky a morálky a aplikací kategorií a vztahů etiky v otázkách svobody, dobra a zla, svědomí, oběti, smyslu, povinnosti, solidarity a charity a dalších. Cílem je připravit studenty tak, aby rozeznali a zvládali dobře situace, v nichž se s etickými problémy setkají v praxi, získali kvalitní hodnotovou orientaci v oblasti motivace k výkonu sociální práce, prevence syndromu vyhoření, etického kodexu sociálních pracovníků a otázek s ním souvisejících. Předmět se zabývá také etickými souvislostmi v konkrétních případech práce s klienty.

Cílem je připravit studenty tak, aby rozeznali a zvládali dobře situace, v nichž se s etickými problémy setkají v praxi, získali kvalitní hodnotovou orientaci v oblasti motivace k výkonu sociální práce, prevence syndromu vyhoření, etického kodexu sociálních pracovníků a otázek s ním souvisejících. Předmět se zabývá také etickými souvislostmi v konkrétních případech práce s klienty.

Anzenbacher, A.: Úvod do etiky. Praha, Zvon, 1994 Anzenbacher, A.: Křesťanská sociální etika, CDK Brno 2004 Henriksen, J., Vetlesen, A. J.: Blízké a vzdálené. Boskovice, ALBERT, 2000. Janovský, J.: Etika pro pomáhající profese. Praha, TRITON, 2003 Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha, Portál, 1997. Matoušek, O. a kol.: Základy sociální práce. Praha, Portál, 2001. Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha, Portál, 2003. Peschke K.H.: Křesťanská etika. Praha, Vyšehrad, 1999