Předmět :: Komunikace a práce v týmu

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách akreditovaný při Ministerstvu práce a sociálních věcí č. 2016/1048-PC/SP/VP s platností od 25. 10. 2016 do 25. 10. 2020. Standardní délka 16 hodin, forma prezenční.

Kurz je určen týmům a jejich vedoucím či koordinátorům. Kurz spojuje teoretické poznatky psychologie, sociologie a managementu s realitou zúčastněných týmů, které formou workshopů převádějí poznatky do praxe. Kurz není vhodný pro týmy, které aktuálně prochází krizí (nejedná se o supervizní kurz, nýbrž vzdělávací).

Absolvování kurzu je doloženo osvědčením.

Po absolvování kurzu účastníci:

  • budou schopni pojmenovat svoji (možnou) roli v týmu
  • rozpoznají obvyklý styl vedoucího/koordinátora týmu
  • poznají dobře delegovaný úkol
  • prokázali, že umí dát pozitivní zpětnou vazbu
  • dokáží spolu s ostatními členy svého týmu identifikovat životní fázi týmu
  • budou připraveni přispět k přípravě akčního plánu na nejbližší období

ZDE více o kurzech pro sociální služby, možnostech přihlášení či objednávek.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184