Předmět :: Pastorační praktikum 2

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět vytváří prostor pro praktickou aplikaci teoretických znalostí a dovedností z teologie, pastorace, psychologie a sociální práce. Studující vedou dlouhodobě rozhovory s pastorandy či klienty a vypracovávají kazuistiku, kterou následně prezentují ve skupině. Kazuistiky se mohou týkat různých oblastí pastorační práce - pastorace dětí, dorostenců, mládeže, manželských párů, rodin v různých životních etapách, seniorů. Jejich práce s pastorandem či klientem je provázena skupinovou supervizí. Povinné prerekvizity: uzavřené Pastorační dovednosti I-II, Pastorační směry I-II, Pastorace I-II, Integrace pastorace a psychologie, Sborová pastorace, Manželství a rodina.

V tomto školním roce →

Pastorační praktikum 2 (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Dana Staňková, DiS.

Anotace:

Předmět vytváří prostor pro praktickou aplikaci teoretických znalostí a dovedností z teologie, pastorace, psychologie a sociální práce. Studující vedou dlouhodobě rozhovory s pastorandy či klienty a vypracovávají kazuistiku, kterou následně prezentují ve skupině. Kazuistiky se mohou týkat různých oblastí pastorační práce - pastorace dětí, dorostenců, mládeže, manželských párů, rodin v různých životních etapách, seniorů. Jejich práce s pastorandem či klientem je provázena skupinovou supervizí. Povinné prerekvizity: uzavřené Pastorační dovednosti I-II, Pastorační směry I-II, Pastorace I-II, Integrace pastorace a psychologie, Sborová pastorace, Manželství a rodina.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Pastorace 1, Pastorace 2, Pastorační dovednosti 1, Pastorační dovednosti 2, Pastorační praktikum 1, Pastorační směry 1, Pastorační směry 2.

Přednášky
06. 02. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační praktikum 2 [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
05. 03. 2020 14:30 – 17:00 Pastorační praktikum 2 [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
26. 03. 2020 14:30 – 17:00 Pastorační praktikum 2 [A] (9) Učebna č. 203 - počítačová
30. 04. 2020 14:30 – 17:00 Pastorační praktikum 2 [A] (12) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Archiv →

...

Pastorační kazuistika

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184