Předmět :: Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie

Calendar Kalendář

Anotace

Pastorální teologie se pokouší odpovědět na otázky po smyslu a směru pastýřské práce v církvi. Jejím úkolem je vypracovat na základě biblického svědectví odpovědi na problémy pastýřského vedení a služby. Pastorální teologie je středem praktické teologie. Pastorální a praktická teologie jsou prostorem, kde se víra, tradice a praxe setkávají se současnými zkušenostmi, otázkami a akcemi a vedou s nimi dialog, který je vzájemně obohacující, intelektuálně kritický a prakticky transformující. Pastorální teologie je obor, který se nalézá v jádru či v srdci praktické teologie a vnáší pastýřskou perspektivu do všech činností a funkcí církve a jejích služebníků. Své závěry pak tvoří na základě uplatnění autority Písma svatého a vyznavačských spisů církve, a to při teologické reflexi svého zkoumání jednotlivých situací a otázek života církve a její misie.

V tomto školním roce →

Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie (ZO 2017/2018 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Zkouška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Anotace:

Pastorální teologie se pokouší odpovědět na otázky po smyslu a směru pastýřské práce v církvi. Jejím úkolem je vypracovat na základě biblického svědectví odpovědi na problémy pastýřského vedení a služby. Pastorální teologie je středem praktické teologie. Pastorální a praktická teologie jsou prostorem, kde se víra, tradice a praxe setkávají se současnými zkušenostmi, otázkami a akcemi a vedou s nimi dialog, který je vzájemně obohacující, intelektuálně kritický a prakticky transformující. Pastorální teologie je obor, který se nalézá v jádru či v srdci praktické teologie a vnáší pastýřskou perspektivu do všech činností a funkcí církve a jejích služebníků. Své závěry pak tvoří na základě uplatnění autority Písma svatého a vyznavačských spisů církve, a to při teologické reflexi svého zkoumání jednotlivých situací a otázek života církve a její misie.

Přednášky
20. 01. 2018 12:30 – 14:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (1) Učebna č. 201

Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie (ZO 2017/2018 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Anotace:

Pastorální teologie se pokouší odpovědět na otázky po smyslu a směru pastýřské práce v církvi. Jejím úkolem je vypracovat na základě biblického svědectví odpovědi na problémy pastýřského vedení a služby. Pastorální teologie je středem praktické teologie. Pastorální a praktická teologie jsou prostorem, kde se víra, tradice a praxe setkávají se současnými zkušenostmi, otázkami a akcemi a vedou s nimi dialog, který je vzájemně obohacující, intelektuálně kritický a prakticky transformující. Pastorální teologie je obor, který se nalézá v jádru či v srdci praktické teologie a vnáší pastýřskou perspektivu do všech činností a funkcí církve a jejích služebníků. Své závěry pak tvoří na základě uplatnění autority Písma svatého a vyznavačských spisů církve, a to při teologické reflexi svého zkoumání jednotlivých situací a otázek života církve a její misie.

Přednášky
05. 10. 2017 14:30 – 17:45 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
09. 11. 2017 14:30 – 17:45 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová
16. 11. 2017 14:30 – 17:45 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (8) Učebna č. 203 - počítačová
30. 11. 2017 14:30 – 17:45 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (10) Učebna č. 203 - počítačová
14. 12. 2017 14:30 – 17:45 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (11) Učebna č. 203 - počítačová
21. 12. 2017 14:30 – 17:45 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Autorita kazatele

Autorita a její limity

Biblické základy PT v NZ

Naznačení biblického zakotvení pastorální teologie v Novém zákně

Základy pastorální teologie ve SZ

Uvedení do základů pastorální teologie ve SZ

Praktická a pastorální teologie

Naznačení obsahu praktické a pastorální teologie

Projekty k vypracování

Seznam témat k projektu z Pastorální teologie

Úvod do pastorální teologie

Přehledová skripta k pastorální teologii

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184