Předmět :: Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie

Calendar Kalendář

Anotace

Pastorální teologie se pokouší odpovědět na otázky po smyslu a směru pastýřské práce v církvi. Jejím úkolem je vypracovat na základě biblického učení odpovědi na problémy pastýřského vedení a služby. Pastorální teologie je středem či srdcem praktické teologie. Vytváří prostor, kde se Písmo, víra, tradice a praxe církve setkávají se současnými zkušenostmi, otázkami a projevy života církve a její služby a vedou s nimi dialog. Tento rozhovor je vzájemně obohacující, intelektuálně kritický a prakticky transformující.

V tomto školním roce →

Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie (LO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Anotace:

Pastorální teologie se pokouší odpovědět na otázky po smyslu a směru pastýřské práce v církvi. Jejím úkolem je vypracovat na základě biblického učení odpovědi na problémy pastýřského vedení a služby. Pastorální teologie je středem či srdcem praktické teologie. Vytváří prostor, kde se Písmo, víra, tradice a praxe církve setkávají se současnými zkušenostmi, otázkami a projevy života církve a její služby a vedou s nimi dialog. Tento rozhovor je vzájemně obohacující, intelektuálně kritický a prakticky transformující.

Přednášky
06. 02. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
20. 02. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
06. 03. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
20. 03. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (8) Učebna č. 203 - počítačová
03. 04. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (10) Učebna č. 203 - počítačová
10. 04. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (11) Učebna č. 203 - počítačová
24. 04. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (12) Učebna č. 203 - počítačová

Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie (LO 2018/2019 / Horizonty pro veřejnost :: ---) / Role starších v místním sboru

Calendar Kalendář

Druh skupiny: ---
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 8
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Kurz Horizontů pro veřejnost. Téma: “Role starších v místním sboru” Místo: KS Jeseník Datum: 30. 3. 2019 Učitel: Jiří Bukovský

(Bylo 9 účastníků.)

V minulých letech →

Archiv →

Autorita kazatele

Autorita a její limity

Biblické základy PT v NZ

Naznačení biblického zakotvení pastorální teologie v Novém zákně

Základy pastorální teologie ve SZ

Uvedení do základů pastorální teologie ve SZ

Praktická a pastorální teologie

Naznačení obsahu praktické a pastorální teologie

Projekty k vypracování

Seznam témat k projektu z Pastorální teologie

Úvod do pastorální teologie

Přehledová skripta k pastorální teologii

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184