Předmět :: Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie

Calendar Kalendář

Anotace

Pastorální teologie jako předmět pojednává o smyslu a směru pastýřské práce v církvi. Jejím úkolem je vypracovat na základě biblického svědectví odpovědi na problémy pastýřského vedení a služby.

Cíle:

Předmět má pomoci studentům pochopit jádro a východisko praktické teologie, jako teologie aplikované a tak porozumět smyslu a cíli křesťanské služby.

Rámcový rozpis učiva:

úvod do pastorální teologie: definice, místo v systému teologických nauk, vztah teorie a praxe biblická východiska pastorální teologie ve Starém i Novém zákoně filozofie pastýřské služby pastýřská role a výzva kultury integrita pastýřské služby, křesťanská služba ve 21. století.

Výstupy:

písemné testy, případně kolokvium písemná práce (referát) ze zadané studijní literatury zpracování projektu k vybranému tématu pastorální teologie

Způsob hodnocení:

V prvních dvou částech klasifikovaný zápočet na základě testů nebo ústního kolokvia, aktivity v hodinách a referátu. Závěrečná část je uzavřena zkouškou.

V tomto školním roce →

Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Přednášky
03. 02. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (1) Učebna č. 201
10. 02. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (2) Učebna č. 201
17. 02. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (3) Učebna č. 201
24. 02. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (4) Učebna č. 201
03. 03. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (5) Učebna č. 201
10. 03. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (6) Učebna č. 201
17. 03. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (7) Učebna č. 201
24. 03. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (8) Učebna č. 201
07. 04. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (9) Učebna č. 201
14. 04. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (10) Učebna č. 201
21. 04. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (11) Učebna č. 201
28. 04. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (12) Učebna č. 201
05. 05. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (13) Učebna č. 201
12. 05. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (14) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Autorita kazatele

Autorita a její limity

Biblické základy PT v NZ

Naznačení biblického zakotvení pastorální teologie v Novém zákně

Základy pastorální teologie ve SZ

Uvedení do základů pastorální teologie ve SZ

Praktická a pastorální teologie

Naznačení obsahu praktické a pastorální teologie

Projekty k vypracování

Seznam témat k projektu z Pastorální teologie

Úvod do pastorální teologie

Přehledová skripta k pastorální teologii

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184