Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie

Pastorální teologie jako předmět pojednává o smyslu a směru pastýřské práce v církvi. Jejím úkolem je vypracovat na základě biblického svědectví odpovědi na problémy pastýřského vedení a služby.

Cíle:

Předmět má pomoci studentům pochopit jádro a východisko praktické teologie, jako teologie aplikované a tak porozumět smyslu a cíli křesťanské služby.

Rámcový rozpis učiva:

úvod do pastorální teologie: definice, místo v systému teologických nauk, vztah teorie a praxe biblická východiska pastorální teologie ve Starém i Novém zákoně filozofie pastýřské služby pastýřská role a výzva kultury integrita pastýřské služby, křesťanská služba ve 21. století.

Výstupy:

písemné testy, případně kolokvium písemná práce (referát) ze zadané studijní literatury zpracování projektu k vybranému tématu pastorální teologie

Způsob hodnocení:

V prvních dvou částech klasifikovaný zápočet na základě testů nebo ústního kolokvia, aktivity v hodinách a referátu. Závěrečná část je uzavřena zkouškou.

 • Armstrong, J. H. (Ed.): Reforming Pastoral Ministry: Challenges for Ministry in Postmodern Times. Crossway, Wheaton 2001.
 • Atkinson, D. J., Field, D. H. et al. (vyd.) New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology. IVP, Leicester 1995 (vybrané články).
 • Baxter, R. The Reformed Pastor. Pickering and Inglish, Basingstoke, 1983.
 • Elmer, D. Corss-Cultural Servanthood: Serving the World in Christlike Humility. IVP, Downers Grove 2006. Hybels, L. and B. Rediscovering Church. Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1995.
 • Keller, T. Counterfeit Gods. Hodder, London 2009. Larsen, D. L. Caring for the Flock. Crossway Books, Wheaton, Illinois, 1991.
 • Nouwen, H. J. M. Zraněný ranhojič. Návrat domů, Praha 2008.
 • Oden, T. C. Pastoral Theology: Essentials of Ministry. Harper One, New York 1983.
 • Peterson, E. H. Five Smooth Stones for Pastoral Work. Eerdmans, Grand Rapids, 1980.
 • Stott, J. Christian Ministry in the 21st Century. Bibliotheca sacra. 1988-89.
 • Tidball, Derek.: Skilful Shepherds: An introduction to pastoral theology. IVP, Leicester 1986.
 • Urban, J. V královských službách, Naděje, Brno 1992.
 • Youssef, M. Leadership Style of Jesus. Victor Books, USA 1986.