Předmět :: Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T

Calendar Kalendář

Anotace

Jádrem praxe je činnost v konkrétním zařízení nebo organizaci. Typicky jde o církve, církevní organizace, práce s konkrétní věkovou skupinou, evangelizační aktivity, sociální práci nebo misijní organizace. Konkrétní náplň praxe se domlouvá na základě osobní situace a možností studenta. Vyučující využívá své databáze doporučených zařízení, společenství a činností. Zároveň se počítá s aktivitou studenta, který může přijít s vlastními návrhy. Ať už na základě vlastního návrhu schváleného vyučujícím nebo na základě vyučujícím nabídnuté možnosti, si student musí domluvit praxi ve zvoleném zařízení. Výsledkem musí být smlouva podepsaná studentem, vyučujícím a vedoucím praxe.

V rozšiřující praxi bývá snaha, aby si student vyzkoušel novou činnost nebo nové prostředí. Student by měl vyzkoušet některou z následujících oblastí: práce se seniory, práce s dětmi, práce se sociálně slabými skupinami, misijní činnost, organizace akce.

V tomto školním roce →

Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T (ZO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Jádrem praxe je činnost v konkrétním zařízení nebo organizaci. Typicky jde o církve, církevní organizace, práce s konkrétní věkovou skupinou, evangelizační aktivity, sociální práci nebo misijní organizace. Konkrétní náplň praxe se domlouvá na základě osobní situace a možností studenta. Vyučující využívá své databáze doporučených zařízení, společenství a činností. Zároveň se počítá s aktivitou studenta, který může přijít s vlastními návrhy. Ať už na základě vlastního návrhu schváleného vyučujícím nebo na základě vyučujícím nabídnuté možnosti, si student musí domluvit praxi ve zvoleném zařízení. Výsledkem musí být smlouva podepsaná studentem, vyučujícím a vedoucím praxe.

V rozšiřující praxi bývá snaha, aby si student vyzkoušel novou činnost nebo nové prostředí. Student by měl vyzkoušet některou z následujících oblastí: práce se seniory, práce s dětmi, práce se sociálně slabými skupinami, misijní činnost, organizace akce.

Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T (ZO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 4
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Anotace:

Praxe studentů teologického zaměření studijního programu teologická a pastorační činnost je integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je seminář, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Druhou částí je praxe studentů ve sborech nebo v křesťanských či jiných zařízeních.

Přednášky
19. 01. 2019 14:00 – 17:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Kompetence - sebehodnoceni

...

Kompetence - hodnoceni

...

Hodnoceni studujiciho

...

Zprava z praxe

...

Smlouva k praxim

...

Sylabus praxe TPC-T

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184