Předmět :: Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T

Calendar Kalendář

Anotace

Praxe studentů teologického zaměření studijního programu teologická a pastorační činnost je integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je seminář, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Druhou částí je praxe studentů ve sborech nebo v křesťanských či jiných zařízeních.

V tomto školním roce →

Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T (LO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 20
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Anotace:

Praxe studentů teologického zaměření studijního programu teologická a pastorační činnost je integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je seminář, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Druhou částí je praxe studentů ve sborech nebo v křesťanských či jiných zařízeních.

Přednášky
01. 06. 2019 10:20 – 14:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T (LO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 8
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Jádrem praxe je činnost v konkrétním zařízení nebo organizaci. Typicky jde o církve, církevní organizace, práce s konkrétní věkovou skupinou, evangelizační aktivity, sociální práci nebo misijní organizace. Konkrétní náplň praxe se domlouvá na základě osobní situace a možností studenta. Vyučující využívá své databáze doporučených zařízení, společenství a činností. Zároveň se počítá s aktivitou studenta, který může přijít s vlastními návrhy. Ať už na základě vlastního návrhu schváleného vyučujícím nebo na základě vyučujícím nabídnuté možnosti, si student musí domluvit praxi ve zvoleném zařízení. Výsledkem je smlouva podepsaná studentem, vyučujícím a vedoucím praxe.

V praxi úvodní se vyučující snaží vycházet z dosavadního zapojení studenta v církvi, dobrovolnické aktivitě nebo zaměstnání, pokud je blízké oblasti jeho studia a lze je využít pro praxi. Díky praxi se však tato činnost spojí s náležitou reflexí, vícestranným hodnocením a mentorinkem.

Přednášky
13. 02. 2019 16:15 – 17:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
21. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
28. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
04. 04. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 04. 2019 16:15 – 17:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Sylabus k praxím

Informace a dokumenty potřebné k praxím.

Smlouva k praxi

smlouva k uzavření praxe mezi zařízením, studentem a ETS

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184