Předmět :: Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T

Calendar Kalendář

Anotace

Jádrem praxe je činnost v konkrétním zařízení nebo organizaci. Typicky jde o církve, církevní organizace, práce s konkrétní věkovou skupinou, evangelizační aktivity, sociální práci nebo misijní organizace. Konkrétní náplň praxe se domlouvá na základě osobní situace a možností studenta. Vyučující využívá své databáze doporučených zařízení, společenství a činností. Zároveň se počítá s aktivitou studenta, který může přijít s vlastními návrhy. Ať už na základě vlastního návrhu schváleného vyučujícím nebo na základě vyučujícím nabídnuté možnosti, si student musí domluvit praxi ve zvoleném zařízení. Výsledkem musí být smlouva podepsaná studentem, vyučujícím a vedoucím praxe. V praxi úvodní se vyučující snaží vycházet z dosavadního zapojení studenta v církvi, dobrovolnické aktivitě nebo zaměstnání, pokud je blízké oblasti jeho studia a lze je využít pro praxi. Díky praxi se však tato činnost spojí s náležitou reflexí, vícestranným hodnocením a mentorinkem.

V tomto školním roce →

Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Jádrem praxe je činnost v konkrétním zařízení nebo organizaci. Typicky jde o církve, církevní organizace, práce s konkrétní věkovou skupinou, evangelizační aktivity, sociální práci nebo misijní organizace. Konkrétní náplň praxe se domlouvá na základě osobní situace a možností studenta. Vyučující využívá své databáze doporučených zařízení, společenství a činností. Zároveň se počítá s aktivitou studenta, který může přijít s vlastními návrhy. Ať už na základě vlastního návrhu schváleného vyučujícím nebo na základě vyučujícím nabídnuté možnosti, si student musí domluvit praxi ve zvoleném zařízení. Výsledkem musí být smlouva podepsaná studentem, vyučujícím a vedoucím praxe. V praxi úvodní se vyučující snaží vycházet z dosavadního zapojení studenta v církvi, dobrovolnické aktivitě nebo zaměstnání, pokud je blízké oblasti jeho studia a lze je využít pro praxi. Díky praxi se však tato činnost spojí s náležitou reflexí, vícestranným hodnocením a mentorinkem.

Přednášky
06. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
27. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
19. 03. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
16. 04. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
30. 04. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová

Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 6

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

V minulých letech →

Archiv →

Sylabus k praxím

Informace a dokumenty potřebné k praxím.

Smlouva k praxi

smlouva k uzavření praxe mezi zařízením, studentem a ETS

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184