Předmět :: Praxis pietatis: služba 1

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz míří oblasti duchovního formování osobnosti studenta. Propojuje studium s osobním duchovním životem a službou studentů. Student či studentka se naučí hlouběji reflektovat a aktivně přispívat k duchovnímu růstu ve vlastním životě, jakož i integraci teoretických poznatků a osobní spirituality.

Protože Duchovní formování do podoby Krista je jádrem Božího plánu pro člověka na této zemi (od Gn 1,26 po 2K 3,18), pokusíme se vyjádřit podstatu duchovního formování a způsob, jak se může v našich životech uskutečnit. „Duchovní formovaní v Krista (do podoby Krista) je proces, v kterém každá podstatná stránka lidské osobnosti bere na sebe charakter této stránky v Kristu.” (D. Willard) Nemůžeme způsobit vlastní duchovní proměnu (cíl), ale můžeme praktikovat duchovní cvičení (prostředky), které vytvoří prostor pro Boha, aby proměnil celý náš život, abychom žili v milosti, pravdě, pokoji, moci a plné radosti.

V průběhu studia sledujeme tato tři témata či kroky:

 • osobní identita v Kristu

 • společenství (tento ročník)

 • služba

Hosté tohoto předmětu se zaměřují na jedno z těchto zadání:

 • Setkání s Bohem skrze Písmo: kázání/vyučování a diskuze o Božích vlastnostech,

 • Škola života, aneb jak nás těžkosti života směřují k Bohu,

 • Duchovní cvičení, aneb jak se mohu s Bohem den ze dne setkávat…

V tomto školním roce →

Praxis pietatis: služba 1 (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

Anotace:

Kurz míří oblasti duchovního formování osobnosti studenta. Propojuje studium s osobním duchovním životem a službou studentů. Student či studentka se naučí hlouběji reflektovat a aktivně přispívat k duchovnímu růstu ve vlastním životě, jakož i integraci teoretických poznatků a osobní spirituality.

Protože Duchovní formování do podoby Krista je jádrem Božího plánu pro člověka na této zemi (od Gn 1,26 po 2K 3,18), pokusíme se vyjádřit podstatu duchovního formování a způsob, jak se může v našich životech uskutečnit. „Duchovní formovaní v Krista (do podoby Krista) je proces, v kterém každá podstatná stránka lidské osobnosti bere na sebe charakter této stránky v Kristu.” (D. Willard) Nemůžeme způsobit vlastní duchovní proměnu (cíl), ale můžeme praktikovat duchovní cvičení (prostředky), které vytvoří prostor pro Boha, aby proměnil celý náš život, abychom žili v milosti, pravdě, pokoji, moci a plné radosti.

V průběhu studia sledujeme tato tři témata či kroky:

 • osobní identita v Kristu

 • společenství (tento ročník)

 • služba

Hosté tohoto předmětu se zaměřují na jedno z těchto zadání:

 • Setkání s Bohem skrze Písmo: kázání/vyučování a diskuze o Božích vlastnostech,

 • Škola života, aneb jak nás těžkosti života směřují k Bohu,

 • Duchovní cvičení, aneb jak se mohu s Bohem den ze dne setkávat…

Přednášky
09. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
16. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
23. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
30. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
07. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
14. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
21. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
04. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost
11. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (9) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (10) Učebna č. 101 - konferenční místnost
25. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (11) Učebna č. 101 - konferenční místnost
02. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (12) Učebna č. 101 - konferenční místnost
09. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (13) Učebna č. 101 - konferenční místnost
16. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (14) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Praxis pietatis: služba 1 (ZO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

Anotace:

Kurz míří oblasti duchovního formování osobnosti studenta. Propojuje studium s osobním duchovním životem a službou studentů. Student či studentka se naučí hlouběji reflektovat a aktivně přispívat k duchovnímu růstu ve vlastním životě, jakož i integraci teoretických poznatků a osobní spirituality.

Studenti kombinovaného studia jsou typicky lidé mezi třicátým až čtyřicátým rokem života. V církvi zpravidla již přijali různé služby jako např. vedoucí mládeže, starší sboru, vedoucí skupinky apod. Ke studiu ETS je motivuje touha dělat službu, kterou přijali, co nejlépe.

Mottem dvojice předmětů Služba 1 a Služba 2 jsou Ježíšova slova z Mt 20,25-28: “…syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil…”. V rámci předmětů se blíže podíváme na to, jak službě rozumět.

Reflexí osobní zkušenosti služby jiného člověka, studiem biblického textu a povinné literatury a osobní reflexí student lépe porozumí své roli ve službě a jak souvisí s charakterem člověka. Porozumí roli vedoucího z pohledu křesťana a vůdcovství jako službě.

V rámci předmětu Služba 1 studenti plní zadání vyučujícího. V rámci předmětu Služba 2 si mohou studenti zvolit zpracovávané téma s ohledem na své studijní zaměření.

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184