Předmět :: Praxis pietatis: služba 2

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět propojuje studium s osobním duchovním životem a službou studentů. Cyklus Praxis pietatis se učí ve třech částech formou jednotřídky – odlišnost částí předmětu Praxis pietatis vyjádřena podnázvem (identita; společenství; služba) odkazuje spíše k odlišné perspektivě studenta v jiné fázi studia a v jiné životní situaci, nežli k věcně jinému obsahu studia. V rámci první části cyklu tak student sleduje zejména téma „křesťan ve službě Kristu“.

Cíle:

Student či studentka se naučí hlouběji reflektovat a aktivně přispívat k duchovnímu růstu ve vlastním životě, jakož i integraci teoretických poznatků a osobní spirituality. Tato část cyklu Praxis pietatis má za cíl zejména orientovat duchovní formování studenta ve vztahu k jeho či její osobní službě.

Rámcový rozpis učiva:

představení duchovních disciplín setkání s Bohem skrze Písmo: kázání/vyučování a diskuze o Božích vlastnostech škola života, aneb jak nás těžkosti života směřují k Bohu duchovní cvičení, aneb jak se mohu s Bohem den ze dne setkávat

Výstupy:

aktivní účast na cvičení aktivní zapojení do služby během příprav jednotlivých setkání

Způsob hodnocení:

Zápočet. Udělen na základě aktivní účasti na cvičení.

V tomto školním roce →

Praxis pietatis: služba 2 (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

Přednášky
03. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
10. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
17. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
03. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
10. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
17. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost
07. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (9) Učebna č. 101 - konferenční místnost
14. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (10) Učebna č. 101 - konferenční místnost
21. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (11) Učebna č. 101 - konferenční místnost
28. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (12) Učebna č. 101 - konferenční místnost
05. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (13) Učebna č. 101 - konferenční místnost
12. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (14) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Praxis pietatis: služba 2 (LO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184