Předmět :: Praxis pietatis: společenství 1

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz míří oblasti duchovního formování osobnosti studenta. Propojuje studium s osobním duchovním životem a službou studentů. Student či studentka se naučí hlouběji reflektovat a aktivně přispívat k duchovnímu růstu ve vlastním životě, jakož i integraci teoretických poznatků a osobní spirituality. Tento předmět se zaměřuje konkrétně na roli společenství s dalšími věřícími lidmi v životě člověka.

Protože Duchovní formování do podoby Krista je jádrem Božího plánu pro člověka na této zemi (od Gn 1,26 po 2K 3,18), pokusíme se vyjádřit podstatu duchovního formování a způsob, jak se může v našich životech uskutečnit. „Duchovní formovaní v Krista (do podoby Krista) je proces, v kterém každá podstatná stránka lidské osobnosti bere na sebe charakter této stránky v Kristu.” (D. Willard) Nemůžeme způsobit vlastní duchovní proměnu (cíl), ale můžeme praktikovat duchovní cvičení (prostředky), které vytvoří prostor pro Boha, aby proměnil celý náš život, abychom žili v milosti, pravdě, pokoji, moci a plné radosti.

Do předmětu zveme jako hosty vybrané osobnosti z české církve nebo vyučujících ETS. Cílem je tyto osobnosti studentům představit z hlediska toho, co pro ně znamená služba Bohu. Hosté tohoto předmětu se studentům osobně představí s důrazem na:

  • osobní setkání s Bohem, jak jsem se stal věřícím

  • role Písma a modlitby v osobním životě víry

  • služba Bohu - rozpoznání vlastního povolání, příprava na něj a vstup do služby

V tomto školním roce →

Praxis pietatis: společenství 1 (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

Anotace:

Kurz míří oblasti duchovního formování osobnosti studenta. Propojuje studium s osobním duchovním životem a službou studentů. Student či studentka se naučí hlouběji reflektovat a aktivně přispívat k duchovnímu růstu ve vlastním životě, jakož i integraci teoretických poznatků a osobní spirituality. Tento předmět se zaměřuje konkrétně na roli společenství s dalšími věřícími lidmi v životě člověka.

Protože Duchovní formování do podoby Krista je jádrem Božího plánu pro člověka na této zemi (od Gn 1,26 po 2K 3,18), pokusíme se vyjádřit podstatu duchovního formování a způsob, jak se může v našich životech uskutečnit. „Duchovní formovaní v Krista (do podoby Krista) je proces, v kterém každá podstatná stránka lidské osobnosti bere na sebe charakter této stránky v Kristu.” (D. Willard) Nemůžeme způsobit vlastní duchovní proměnu (cíl), ale můžeme praktikovat duchovní cvičení (prostředky), které vytvoří prostor pro Boha, aby proměnil celý náš život, abychom žili v milosti, pravdě, pokoji, moci a plné radosti.

Do předmětu zveme jako hosty vybrané osobnosti z české církve nebo vyučujících ETS. Cílem je tyto osobnosti studentům představit z hlediska toho, co pro ně znamená služba Bohu. Hosté tohoto předmětu se studentům osobně představí s důrazem na:

  • osobní setkání s Bohem, jak jsem se stal věřícím

  • role Písma a modlitby v osobním životě víry

  • služba Bohu - rozpoznání vlastního povolání, příprava na něj a vstup do služby

Přednášky
09. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
16. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
23. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
30. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
07. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
14. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
21. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
04. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost
11. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (9) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (10) Učebna č. 101 - konferenční místnost
25. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (11) Učebna č. 101 - konferenční místnost
02. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (12) Učebna č. 101 - konferenční místnost
09. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (13) Učebna č. 101 - konferenční místnost
16. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (14) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Praxis pietatis: společenství 1 (ZO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

Anotace:

Kurz míří oblasti duchovního formování osobnosti studenta. Propojuje studium s osobním duchovním životem a službou studentů. Student či studentka se naučí hlouběji reflektovat a aktivně přispívat k duchovnímu růstu ve vlastním životě, jakož i integraci teoretických poznatků a osobní spirituality a porozumí jejich kontextu v rámci místního společenství křesťanů.

Mottem dvojice předmětů Společenství 1 a 2 v kombinované formě studia je 1 list Janův, 1 kapitola, zvláště verš 3: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. Jan zde ukazuje hledajícímu člověku, co je podstatou života křesťana: společenství s Otcem a Synem, které se děje skrze zapojení se do života společenství křesťanů. Odtud čerpáme inspiraci pro vlastní duchovní život a zároveň se sami stáváme inspirací ostatním.

V rámci předmětu Společenství 1 se zaměříme na reflexi osobní zbožnosti. Student se seznámí s absolventskou prací Ondřeje Kubů, případně i s knihou R. Fostera, podle které je absolventská práce zpracována. Na základě této práce pak provede reflexi vlastního duchovního života.

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184