Předmět :: Praxis pietatis: společenství 2

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět propojuje studium s osobním duchovním životem a službou studentů. Cyklus Praxis pietatis se učí ve třech částech formou jednotřídky – odlišnost částí předmětu Praxis pietatis vyjádřena podnázvem (identita; společenství; služba) odkazuje spíše k odlišné perspektivě studenta v jiné fázi studia a v jiné životní situaci, nežli k věcně jinému obsahu studia. V rámci první části cyklu tak student sleduje zejména téma „křesťanské společenství“.

Cíle:

Student či studentka se naučí hlouběji reflektovat a aktivně přispívat k duchovnímu růstu ve vlastním životě, jakož i integraci teoretických poznatků a osobní spirituality zejména v kontextu konkrétního křesťanského společenství – místního, v rámci své konfesijní tradice či v kontextu ekumenickém.

Rámcový rozpis učiva:

představení duchovních disciplín setkání s Bohem skrze Písmo: kázání/vyučování a diskuze o Božích vlastnostech škola života, aneb jak nás těžkosti života směřují k Bohu duchovní cvičení, aneb jak se mohu s Bohem den ze dne setkávat

Výstupy:

aktivní účast na cvičení reflexe funkce společenství v rámci rozhovorů během cvičení

Způsob hodnocení:

Zápočet. Udělen na základě aktivní účasti na cvičení.

V tomto školním roce →

Praxis pietatis: společenství 2 (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

Přednášky
29. 01. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
05. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
12. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
19. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
26. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
04. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
11. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost
25. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (9) Učebna č. 101 - konferenční místnost
01. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (10) Učebna č. 101 - konferenční místnost
15. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (11) Učebna č. 101 - konferenční místnost
22. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (12) Učebna č. 101 - konferenční místnost
29. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (13) Učebna č. 101 - konferenční místnost
06. 05. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (14) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Praxis pietatis: společenství 2 (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 2

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184