Předmět :: Psychologie osobnosti

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět seznamuje s kognitivními aspekty osobnosti, s teorií struktur Já, s hierarchickým pojetím osobnostní struktury a s problematickou adaptace v náročných životních situacích. Kromě tradičních témat psychologie osobnosti (dispozice, složky osobnosti, biologické a sociální determinanty osobnosti, motivace, jáství, apod.), kurz představuje nejnovější poznatky z oboru – narativní pohled na identitu a osobnost a též některé poznatky z aplikovaného výzkumu osobnosti, relevantní pro studenty ETS (z pozitivní psychologie, psychologie náboženství). Předmět se zejména ve své druhé části zaměřuje na kognitivní stránky motivace a na narativní studium osobnosti člověka.

Cíle výuky:

Cílem předmětu je představit studentům hlavní témata psychologie osobnosti a poukázat na možnosti praktické aplikace její poznatků v pastorační praxi. Studenti získají orientaci v rozmanitých aspektech osobnostního fungování, naučí se zohlednit specifické osobnostní důrazy při porozumění sobě i druhým a počítat s komplexní motivační dynamikou při práci s lidmi.

Rámcový rozpis učiva:

teorie rysů – pětifaktorová teorie Costy a McCrae (FFT) charakteristické adaptace: potřeby a jejich klasifikace, organizmické potřeby; teorie učení a kognitivní aspekty motivace; emoční aspekty osobnosti; jáství a sebepojetí Já a jeho aspekty životní narativy a narativní rámec prožívání, postavy životních narativů dialogické pojetí osobnosti osobnost a náročné životní situace, stres a resilience

Výstupy:

písemné přípravy na hodinu zpracování psychologického profilu vybrané osoby zkouška

Způsob hodnocení: Zkouška. Zkouška prověřuje znalost látky probírané v hodinách a obsažených v zadané literatuře.

V tomto školním roce →

Psychologie osobnosti (LO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Zkouška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Mgr. Marek Macák

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Úvod do psychologie.

Přednášky
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Psychologie osobnosti [A] (1)

Psychologie osobnosti (ZO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 3
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Marek Macák

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Úvod do psychologie.

Přednášky
26. 09. 2018 14:30 – 18:00 Psychologie osobnosti [A] (4) Učebna č. 202
10. 10. 2018 14:30 – 18:00 Psychologie osobnosti [A] (6) Učebna č. 202
24. 10. 2018 14:30 – 18:00 Psychologie osobnosti [A] (8) Učebna č. 202
07. 11. 2018 14:30 – 18:00 Psychologie osobnosti [A] (10) Učebna č. 202
21. 11. 2018 14:30 – 18:00 Psychologie osobnosti [A] (12) Učebna č. 202
05. 12. 2018 14:30 – 18:00 Psychologie osobnosti [A] (14) Učebna č. 202
20. 12. 2018 14:30 – 18:00 Psychologie osobnosti [A] (1) Učebna č. 202

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184