Předmět :: Sociální práce: teorie a metody 1

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět „Sociální práce: teorie a metody” je důležitou učební látkou v sociální práci. Představuje sociální práci jako samostatný, stále se rozvíjející vědecký obor. Nabízí studentům nové pohledy, východiska a paradigmata poznáváním interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostí sociální práce s aplikovanou teologii, právem, etikou, psychologickými vědeckými disciplinami, sociologií, sociální politikou, pedagogikou. Poznávání uvedených souvislostí v konečném důsledku pomáhá studentovi poznávat specifiku předmětu sociální práce. Při teoretickém vymezení předmětu sociální práce je jeho neoddělitelnou součástí vést studenty k porozumění a osvojení metod sociální práce, a to v návaznosti na sociologické a psychologické teorie, v návaznosti k potřebám cílových skupin lidí, kteří se nacházejí v nepříznivých sociálních situacích, a konečně k nárokům, které tyto přístupy kladou na profesní etiku a profesionalitu sociálního pracovníka. Student se učí identifikovat se s profesí sociální práce.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184