Předmět :: Specifické oblasti v sociální politice

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět obsahuje teorii sociální politiky, její základní pojmy, principy, koncepce a východiska. Zaměřuje se na systém sociálních služeb v České republice i v Evropské unii, na pozici občana, pozici veřejné a státní správy, pozici sociálního pracovníka v pluralitním sociálním systému i na fungování konkrétních organizací v něm. Dále se soustředí na postavení uživatele služeb a podmínky důstojného uspokojování jeho potřeb a na realizaci sociálních práv občanů.

Cíle: Student zná nejdůležitější fakta i dilemata důležitých oblastí sociální politiky, je schopen posoudit jejich dopad na konkrétní sociální skupiny.

Rámcový rozpis učiva: důchodová politika rodinná politika bytová politika politika zaměstnanosti vzdělávací politika zdravotní politika sociální správa hospodářská politika

Výstupy: zkouška prověřující znalosti studentů z přednášek a povinné literatury

Způsob hodnocení: Zkouška

V tomto školním roce →

Specifické oblasti v sociální politice (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Ester Miffková

Přednášky
11. 02. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
25. 02. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
11. 03. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
25. 03. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
08. 04. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
22. 04. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
06. 05. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová

Specifické oblasti v sociální politice (LO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Mgr. Michaela Veselá

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184