Předmět :: Tělesná výchova

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět přispívá k rozvoji pohybové koordinace, vytváření zdravého životního stylu a posilování tělesné zdatnosti. Obsah vyučovacího předmětu volí učitel podle možností, zdravotního stavu a zájmu žáků na základě konkrétních podmínek školy. Sezónní sporty se zařazují podle podmínek školy a zájmu a možností žáků.

V tomto školním roce →

Tělesná výchova (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 14
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184