Předmět :: Teologie náboženství

Calendar Kalendář

Anotace

V tomto předmětu se studenti seznámí se základními typy teologie náboženství. Výklad a diskuse se zaměří na jednotlivá východiska a přístupy k teologické reflexi fenoménu náboženskosti, a také k teologickému hodnocení jednotlivých mimokřesťanských náboženství. Součástí kursu bude srovnání obvyklých evangelických a katolických přístupů k teologii náboženství, a zároveň kritické hodnocení standardních typů teologie náboženství (exkluzivismus, inkluzivismus, pluralismus). V průběhu semestru se studenti také seznámí se základními typy mezináboženského dialogu, s teologickými předpoklady mezináboženských vztahů a mezináboženské spolupráce a s konkrétnímí tématy a problémovými okruhy v interakci křesťanství s jednotlivými náboženskými tradicemi světa.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184