Předmět :: Teologie náboženství

Calendar Kalendář

Anotace

V kurzu se studenti seznámí se základními typy teologie náboženství. Výklad a diskuse se zaměřuje na jednotlivá východiska a přístupy k teologické reflexi fenoménu náboženskosti, a také k teologickému hodnocení mimokřesťanských náboženství. Součástí kurzu je srovnání obvyklých evangelických a katolických přístupů, a zároveň kritické hodnocení standardních typů teologie náboženství. V průběhu semestru se studenti seznámí se základními typy mezináboženského dialogu, s teologickými předpoklady mezináboženských vztahů a mezináboženské spolupráce.

V četbě, resp. referátech pak budou promýšlet vztah své víry a různých oblastí našeho světa (náboženství, politika, umění, věda, ateismus, zlo atp.).

V tomto školním roce →

Teologie náboženství (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: David Beňa, lic. theol.

Anotace:

V kurzu se studenti seznámí se základními typy teologie náboženství. Výklad a diskuse se zaměřuje na jednotlivá východiska a přístupy k teologické reflexi fenoménu náboženskosti, a také k teologickému hodnocení mimokřesťanských náboženství. Součástí kurzu je srovnání obvyklých evangelických a katolických přístupů, a zároveň kritické hodnocení standardních typů teologie náboženství. V průběhu semestru se studenti seznámí se základními typy mezináboženského dialogu, s teologickými předpoklady mezináboženských vztahů a mezináboženské spolupráce.

V četbě, resp. referátech pak budou promýšlet vztah své víry a různých oblastí našeho světa (náboženství, politika, umění, věda, ateismus, zlo atp.).

Přednášky
04. 02. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
18. 02. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
03. 03. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
17. 03. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
31. 03. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
14. 04. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
28. 04. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184