Předmět :: Teorie sociální práce

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět představuje hlavní teoretické modely v oboru sociální práce. Cílem předmětu je, aby studující oboru sociální práce získali základní přehled o vývoji sociální práce a její legitimitě, přijali hodnoty sociální práce a osvojili si základní etické principy sociální práce, její terminologii, orientovali se v hlavních myšlenkových proudech ovlivňujících rozvoj sociální práce, znali teoretické modely relevantní pro sociální práci a osvojili si základní metody a techniky pro výkon sociální práce.

Cíle: Studenti si rozšiřují znalost důležitých pojmů v sociální práci, orientují se v hlavních myšlenkových proudech ovlivňujících rozvoj sociální práce a znají teoretické modely relevantní pro sociální práci.

Rámcový rozpis učiva: Význam teorií v sociální práci. Psychoanalýza, psychodynamické teorie. Kognitivně-behaviorální teorie. Humanistické a existenciální teorie. Sociálně-psychologické a komunikační teorie (teorie rolí, etiketizační teorie, labeling). Systemický přístup. Realitní terapie. Antiopresivní přístupy Sociálně ekologický model.

Výstupy: písemná reflexe k vybrané metodě kolokvium

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení písemné reflexe a kolokvia.

V tomto školním roce →

Teorie sociální práce (ZO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Mgr. Ester Miffková

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184