Předmět :: Úvod do psychologie

Calendar Kalendář

Anotace

Studentům bude vymezen předmět psychologie a obecné psychologické poznatky o podstatě duševního života člověka.Důraz bude kladen na systémovou povahu psychologie, na provázanost jednotlivých psychických jevů a interakční povahu psychiky,tj.na úzkou souvislost psychiky s jevy fyziologickými, společenskými a spirituálními.Poznatky budou studentům předkládány formou přednášek, které budou doplněny praktickými cvičeními s následnou diskusí.Předmět poskytuje výchozí teoretické poznatky pro všechny ostatní psychologické discipliny.Zvláštní důraz bude kladen na dialog mezi psychologií a teologií.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184