Předmět :: Úvod do sociální patologie

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět Sociální patologie patří mezi disciplíny, které tvoří základ odborné přípravy sociálních pracovníků. Týká se sociálních jevů, chování a jednání narušujících a ohrožujících sociální fungování jednotlivců, skupin a celé společnosti a jsou tak předmětem zájmu sociální práce a sociální politiky. Obecná část předmětu je zaměřena na základní pojmy a souvislosti a teorie sociálních deviací, zvláštní část na jednotlivé sociální deviace a sociálně patologické jevy.

V tomto školním roce →

Úvod do sociální patologie (ZO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová

Anotace:

Předmět Sociální patologie patří mezi disciplíny, které tvoří základ odborné přípravy sociálních pracovníků. Týká se sociálních jevů, chování a jednání narušujících a ohrožujících sociální fungování jednotlivců, skupin a celé společnosti a jsou tak předmětem zájmu sociální práce a sociální politiky. Obecná část předmětu je zaměřena na základní pojmy a souvislosti a teorie sociálních deviací, zvláštní část na jednotlivé sociální deviace a sociálně patologické jevy.

Přednášky
14. 09. 2018 10:30 – 18:00 Úvod do sociální patologie [A] (2) Učebna č. 201
15. 09. 2018 09:00 – 16:30 Úvod do sociální patologie [A] (3) Učebna č. 201

Úvod do sociální patologie (ZO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová

Anotace:

Předmět Sociální patologie patří mezi disciplíny, které tvoří základ odborné přípravy sociálních pracovníků. Týká se sociálních jevů, chování a jednání narušujících a ohrožujících sociální fungování jednotlivců, skupin a celé společnosti a jsou tak předmětem zájmu sociální práce a sociální politiky. Obecná část předmětu je zaměřena na základní pojmy a souvislosti a teorie sociálních deviací, zvláštní část na jednotlivé sociální deviace a sociálně patologické jevy.

Přednášky
20. 09. 2018 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (3) Učebna č. 202
04. 10. 2018 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (5) Učebna č. 202
18. 10. 2018 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (7) Učebna č. 202
01. 11. 2018 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (9) Učebna č. 202
15. 11. 2018 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (11) Učebna č. 202
29. 11. 2018 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (13) Učebna č. 202
13. 12. 2018 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (14) Učebna č. 202

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184