Předmět :: Úvod do sociální patologie

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět Sociální patologie patří mezi disciplíny, které tvoří základ odborné přípravy sociálních pracovníků. Týká se sociálních jevů, chování a jednání narušujících a ohrožujících sociální fungování jednotlivců, skupin a celé společnosti a jsou tak předmětem zájmu sociální práce a sociální politiky. Obecná část předmětu je zaměřena na základní pojmy a souvislosti a teorie sociálních deviací, zvláštní část na jednotlivé sociální deviace a sociálně patologické jevy.

V příštím školním roce →

V tomto školním roce →

Úvod do sociální patologie (ZO 2017/2018 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová

Anotace:

Předmět Sociální patologie patří mezi disciplíny, které tvoří základ odborné přípravy sociálních pracovníků. Týká se sociálních jevů, chování a jednání narušujících a ohrožujících sociální fungování jednotlivců, skupin a celé společnosti a jsou tak předmětem zájmu sociální práce a sociální politiky. Obecná část předmětu je zaměřena na základní pojmy a souvislosti a teorie sociálních deviací, zvláštní část na jednotlivé sociální deviace a sociálně patologické jevy.

Přednášky
21. 09. 2017 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (1) Učebna č. 201
05. 10. 2017 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (2) Učebna č. 201
19. 10. 2017 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (4) Učebna č. 201
02. 11. 2017 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (6) Učebna č. 201
24. 11. 2017 12:45 – 16:00 Úvod do sociální patologie [A] (9) Učebna č. 201
30. 11. 2017 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (10) Učebna č. 201
14. 12. 2017 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (11) Učebna č. 201

V minulých letech →

Okruhy témat k testu

...

Domácí násilí prezentace

...

Prostituce prezentace

...

Sebevraždy prezentace

...

Šikana prezentace

...

Alkoholismus

...

Sekty - kazuistika

...

Sekty

...

Návykové poruchy

...

Závislosti

...

Obchod s lidmi, prostituce

...

Sebevraždy

...

Domácí násilí - kazuistika

...

Domácí násilí

...

Sociálně patologické jevy v rodině

...

Bezdomovectví

...

Extremismus

...

Šikana

...

Kriminalita a delikvence

...

Agresivita

...

Úvod do sociální patologie

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184