Předmět :: Úvod do sociální politiky

Calendar Kalendář

Anotace

Tento předmět se bude odvíjet ve čtyřech rovinách, a) Teorie sociální politiky, b) Vztah sociální politiky k veřejné politice - politickým doktrínám a aktuálnímu politickému dění, c) Praktické naplňování principu sociální politiky - participace, d) Sociální zabezpečení v ČR - pojištění, podpora a služby.

Studenti se seznámí s teorií sociální politiky - jejím definováním, základními pojmy, principy, funkcemi, nástroji, účinky a historickým vývojem. Bude kladena důležitost na pochopení propojení sociální politiky s veřejnou politikou. Studenti se pokusí aktivně účastnit se dění v sociální politice vyhledáním a stanovením sociálního problému a hledáním jeho řešení. Toto mimo jiné přispěje k pochopení toho, že sociální politika jako věda je otevřená ke změnám tak, aby přispívala pro blaho člověka.

V tomto školním roce →

Úvod do sociální politiky (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS.

Anotace:

Tento předmět se bude odvíjet ve čtyřech rovinách, a) Teorie sociální politiky, b) Vztah sociální politiky k veřejné politice - politickým doktrínám a aktuálnímu politickému dění, c) Praktické naplňování principu sociální politiky - participace, d) Sociální zabezpečení v ČR - pojištění, podpora a služby.

Studenti se seznámí s teorií sociální politiky - jejím definováním, základními pojmy, principy, funkcemi, nástroji, účinky a historickým vývojem. Bude kladena důležitost na pochopení propojení sociální politiky s veřejnou politikou. Studenti se pokusí aktivně účastnit se dění v sociální politice vyhledáním a stanovením sociálního problému a hledáním jeho řešení. Toto mimo jiné přispěje k pochopení toho, že sociální politika jako věda je otevřená ke změnám tak, aby přispívala pro blaho člověka.

Přednášky
25. 09. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
09. 10. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
23. 10. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
23. 10. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do sociální politiky [A] (3) Učebna č. 202
06. 11. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
20. 11. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
04. 12. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
18. 12. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184