Předmět :: Úvod do sociální politiky

Calendar Kalendář

Anotace

Tento předmět se bude odvíjet ve čtyřech základních rovinách. a) Teorie sociální politiky. b) vztah sociální politiky s politickým doktrínám a politickému aktuálnímu dění c) Praktické naplňování principu sociální politiky – participace d) Pojištění, dávky a sociální služby

Studenti se seznámí s teorií sociální politiky – jejím definováním, základními pojmy, principy, funkcemi, nástroji, účinky a historickým vývojem. Bude kladena důležitost na pochopení propojení sociální politiky s politikou jako celku. Studenti se pokusí aktivně účastnit se dění v sociální politice vyhledáním a stanovením sociálního problému a hledáním jeho řešení. To mimo jiné přispěje k pochopení toho, že sociální politika jako věda je otevřená ke změnám tak, aby přispívaly pro blaho člověka.

V tomto školním roce →

Úvod do sociální politiky (ZO 2021/2022 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Michaela Veselá

Anotace:

Tento předmět se bude odvíjet ve čtyřech základních rovinách. a) Teorie sociální politiky. b) vztah sociální politiky s politickým doktrínám a politickému aktuálnímu dění c) Praktické naplňování principu sociální politiky – participace d) Pojištění, dávky a sociální služby

Studenti se seznámí s teorií sociální politiky – jejím definováním, základními pojmy, principy, funkcemi, nástroji, účinky a historickým vývojem. Bude kladena důležitost na pochopení propojení sociální politiky s politikou jako celku. Studenti se pokusí aktivně účastnit se dění v sociální politice vyhledáním a stanovením sociálního problému a hledáním jeho řešení. To mimo jiné přispěje k pochopení toho, že sociální politika jako věda je otevřená ke změnám tak, aby přispívaly pro blaho člověka.

Přednášky
16. 09. 2021 08:30 – 12:00 Úvod do sociální politiky [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
30. 09. 2021 08:30 – 12:00 Úvod do sociální politiky [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
14. 10. 2021 08:30 – 12:00 Úvod do sociální politiky [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
11. 11. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do sociální politiky [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184