Předmět :: Úvod do sociální politiky

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět představuje teorii sociální politiky, její základní pojmy, principy, cíle a funkce. Zabývá se historickým vývojem sociální politiky a zároveň i reflexí současnosti. Jsou probírána kritéria hodnocení sociálních politik, důvody jejich odlišnosti v různých dobách a různých zemích, nad vztahem trhu a sociální politiky.

Cíle: Studenti znají základní pojmy, instituty, nástroje a mechanismy fungování sociální politiky, uvědomují si souvislosti jejich vzniku a výběru. V konkrétních sociálních politikách rozpoznávají jejich motivy, určující principy a zamýšlené cíle. Studenti chápou význam sociální politiky a její roli ve veřejné politice, dále její obsah a vazby mezi jednotlivými oblastmi sociální politiky a způsoby jejich řešení.

Rámcový rozpis učiva: sociální politika, sociální stát, důchodová politika, rodinná politika, bytová politika politika pracovního trhu, vzdělávací politika, zdravotní politika, politika sociálního zabezpečení, chudoba státní správa, úvod do mezinárodní sociální politiky, sociální politika EU politika životního prostředí, hospodářská politika

Výstupy: průběžná kolokvia sloužící k prověření znalostí studentů

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Hodnocení je založeno na výsledcích kolokvií.

V tomto školním roce →

Úvod do sociální politiky (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS.

Přednášky
25. 09. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
09. 10. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
23. 10. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
23. 10. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do sociální politiky [A] (3) Učebna č. 202
06. 11. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
20. 11. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
04. 12. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
18. 12. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184