Předmět :: Úvod do sociální práce

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět představuje základní úvod do oboru sociální práce. Zabývá se teoretickými východisky oboru a jeho historií. Přehledně pojednává aktuální sociální otázky, etické principy sociální práce a její základní paradigmata.

Cíle:

Cílem předmětu je vést studenty k objasnění a vymezení terminologie, poslání, metod a cílů sociální práce přes historické – dějinné souvislosti k současným koncepcím sociální práce. Student dokáže vymezit, co je sociální práce, jaké jsou její cíle a význam.

Rámcový rozpis učiva:

teoretické vymezení sociální práce, definice, historie a vývoj reflexe dnešních sociálních problémů osobnost a role sociálního pracovníka; etické principy, etický kodex paradigmata sociální práce sociální služby

Výstupy: esej na základní téma z oboru sociální práce

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení eseje.

V tomto školním roce →

Úvod do sociální práce (ZO 2021/2022 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Ester Miffková

Přednášky
23. 09. 2021 08:30 – 12:00 Úvod do sociální práce [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
07. 10. 2021 08:30 – 12:00 Úvod do sociální práce [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
21. 10. 2021 08:30 – 12:00 Úvod do sociální práce [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
04. 11. 2021 08:30 – 12:00 Úvod do sociální práce [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 11. 2021 08:30 – 12:00 Úvod do sociální práce [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
02. 12. 2021 08:30 – 12:00 Úvod do sociální práce [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
16. 12. 2021 08:30 – 12:00 Úvod do sociální práce [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Úvod do sociální práce (ZO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Mgr. Ester Miffková

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184