Předmět :: Úvod do současné filozofie

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět mapuje nejznámější osobnosti a témata filozofie 20. století po současnost s přihlédnutím k potřebám studenta teologie.

Cíle:

Studenti získají základní přehled o filozofických otázkách daného období, zároveň reflektují přínos filozofického myšlení pro dnešní dobu a pro práci duchovního. Důraz se klade na vlastní četbu a reflexi primární literatury.

Rámcový rozpis učiva:

historický úvod, zařazení dané látky do jejího historického kontextu Fenomenologie a Edmund Husserl Martin Heidegger existencialismus, J. P. Sarter, A. Camus, G. Marcel filosofie jazyka , Ludwig Wittgeinstein hermeneutika, H-G. Gadamer, P. Ricouer postmoderna základní znaky a problémy

Výstupy:

zkouška prověřující znalost zadané literatury a orientaci v otázkách současné filozofie

Způsob hodnocení:

Zkouška

V tomto školním roce →

Úvod do současné filozofie (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Filip Žižka, DiS.

Přednášky
10. 09. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (1) Učebna č. 201
24. 09. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (2) Učebna č. 201
08. 10. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (3) Učebna č. 201
22. 10. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (4) Učebna č. 201
05. 11. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (5) Učebna č. 201
19. 11. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (6) Učebna č. 201
03. 12. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (7) Učebna č. 201

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184