Smíření a odpuštění Odborný záměr ETS na příští léta

14. 12. 2015

14. prosince 2015, Mgr. Jan Valeš, Ph.D.

Evangelikální teologický seminář se bude v příštích několika letech věnovat integraci teologie a psychologie v oblasti odpuštění a smíření. Smíření patří k jádru Božího úžasného díla, jak o něm svědčí Bible. Lidské problémy, naši hříšnost v jejích nesčetných podobách se Bůh rozhodl řešit usmířením, odpuštěním. Je to také nosné téma dalších humanitních oborů, v tomto případě psychologie. Slovo integrace je zde širokém slova smyslu rozhovoru, spolupráce, vzájemného ovlivňování, sdílení perspektiv.

Vedoucí kateder se tématem odborného záměru zabývali řadu měsíců, rozhodnutí padlo 15. června, záměr byl konkretizován a potvrzen 7. prosince 2015. Seminář je školou zaměřenou na práci s lidmi, proto je prolínání teologie s dalšími obory nasnadě. Integrace teologie a psychologie má na ETS hluboké kořeny (nejen ve stejnojmeném předmětu Integrace teologie a psychologie). Otázku odpuštění a jeho role v pastoraci již řadu let přednáší Daniel R. Green, Ph.D. v předmětu Odpuštění jako nástroj pastorace.

Protože seminář není především akademická instituce, nýbrž odborná škola připravující na konkrétní práci s lidmi, nejedná se o výzkumný záměr. Teoretický základ stojí ve službách praktického uplatnění odpuštění a smíření v těch profesích, na které seminář připravuje. V první fázi se odborný záměr promítne do standardních částí studijních plánů: volitelný předmět, témata k závěrečným pracím, sondy v různých předmětech. Učitelé ze všech kateder se nad tímto tématem sejdou ke studijnímu dni. Výhledově dostane odborný záměr podobu grantů a projektů.