Přijímací řízení pro školní rok 2021/22

Souhrnné informace pro zájemce o studium na ETS

Přihlášky ke studiu pošlete prosím co nejdříve, uzávěrka přihlášek pro řádný termín je 31. května 2021. Na základě přihlášky se s Vámi spojí naše studijní referentka a dohodne s Vámi další postup.

Přijímací řízení:

 • řádný termín: 9. června 2021

 • náhradní termín: 23. srpna 2021

Přihláška ve formátu DOCX Přihláška ve formátu OpenOffice Přihláška ve formátu PDF
Teologická a pastorační činnost Teologická a pastorační činnost Teologická a pastorační činnost
Pastorační a sociální práce Pastorační a sociální práce Pastorační a sociální práce

Vítáme jak studenty hned po maturitě, kteří se studiem na ETS chtějí připravit na zamýšlenou profesní dráhu, tak i zralé a zkušené pracovníky v církvích a sociálních službách, kterým studium přinese rozhled, kontakty a ucelené vzdělání.

Přehled nabízených studijních oborů

Leták [Otevřít a růst - škola a institut se představují, leták v pdf (www)]

Obory VOŠ

 • Dny otevřených dveří - nyní on-line
 • Přihlášku ke studiu odevzdejte co nejdříve, v dostatečném předstihu před termínem přijímacích zkoušek.
 • Uhraďte poplatek 400,- Kč na účet ETS (viz patička stránky), var. symbol = prvních šest číslic rodného čísla.
 • Zájemci o BLACKBRIDGE podávají standardní přihlášku VOŠ.
 • nebo 
 • nebo 

Podmínky přijetí do oborů VOŠ:

 • Kopie maturitního vysvědčení. Pokud je čerství maturanti ještě nemají k dispozici, podají přihlášku bez něho a vysvědčení dodají později.
 • Přiměřená duchovní zralost.
 • Vyjádření sboru (církve). Pro obor Teologie je vyjádření nutné, pro obor Sociální práce je výhodou.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (viz přihláška).
 • Úspěšné přijímací řízení.

Volitelné přílohy: potvrzení o praxi v oboru, publikační činnost aj.

Doklad o zaplacení přiložte k přihlášce. Přihlášky do oborů VOŠ zasílejte na adresu semináře: Stoliňská 2417/41A, 193 00 - Praha 9.

Studium Sborový Pracovník (SSP)

 • Jde o studijní program určený aktivním křesťanům všech generací. Uzavřené středoškolské vzdělání není podmínkou. Více informací na stránce Studium Sborový pracovník.
 • Podmínky přijetí: Přijímací řízení probíhá ve stejném režimu jako na VOŠ s tou výjimkou, že dotyčný nemusí splnit limit v cizím jazyce ani nemusí doložit maturitní zkoušku.
 • Přihlášku je možné podat do 31. května nebo kdykoliv později k náhradnímu termínu přijímacího řízení. Mimořádně je možné ke studiu nastoupit i k 1. únoru. V takovém případě je přihlášku třeba podat do 10. ledna.
 • Jedná se přihlášku do oboru VOŠ, studenti ve Studiu Sborový Pracovník postupují podle doporučeného studijního plánu.
 • [Přihláška do programu Sborový pracovník, mimo VOŠ, .pdf] Přihláška mimo obor VOŠ.
 • Uhraďte poplatek 400,- Kč na účet ETS (viz patička stránky), var. symbol = prvních šest číslic rodného čísla, konst. symbol = 558; doklad o zaplacení přiložte k přihlášce.

Přijímací řízení má tyto povinné součásti:

 • Angličtina nebo němčina - písemný test. Maturitní úrovni odpovídá zařazení pokročilý.
 • Esej na odborné téma: Cílem je ověřit jazykovou úroveň, míru vědomostí ve zvoleném oboru a schopnost písemně formulovat vlastní stanoviska.
 • Ústní pohovor: Jde o to, co studenta motivuje ke studiu teologie, sociální práce, resp. pastorace. Řeč bude o dosavadní duchovní cestě a zkušenostech studenta i výhledu, co by chtěl se svým vzděláním získaným na ETS v budoucnosti dělat. V této části se také student může zeptat na nejasnosti týkající se studia na ETS.

Případné dotazy rád zodpoví správce studijního programu David Beňa, lic. theol. (david.bena@etspraha.cz), další kontakty naleznete zde zde.

TiP!

Jakmile si někdo podá přihlášku, může začít studovat vybraný kurz otevřený pro veřejnost. Platbu za kurz lze odložit na září. Pokud v září nastoupíte do řádného studia, kurzovné Vám bude odpuštěno.

Např.: Někdo si podá přihlášku v průběhu ledna. Od února začne studovat, vybraný kurz řádně uzavře a získá certifikát o absolvování kurzu. V červnu půjde k přijímacím zkouškám, které zdárně absolvuje, je přijat a v září přijde k zápisu. V tom případě již kurzovné neplatí. Uzavřený kurz se mu zapíše do indexu. Kurzy jsou zahrnuty v běžném školném.

V případě, že sice přijímací zkoušky udělá, ale v září se nezapíše do řádného studia, je povinen kurzovné uhradit do 30. září. To platí i v případě, že dotyčný nesloží přijímací zkoušky, a tudíž ani studium nemůže nastoupit. Certifikát o splnění kurzu pochopitelně získává.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

 • Bible, Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost.
 • Douglas J.D. ed. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996.
 • Hájek V. Biblická dějeprava. Praha: Kalich, 1990.
 • Pro obor TPČ: C.S. Lewis, K jádru křesťanství. Praha: Návrat domů, 1993.
 • Pro obor PSP: L. Crabb, Osobnost člověka. Praha: Návrat domů, 1995.

Po úspěšném složení přijímacích zkoušek lze uplatnit žádost o uznání již získaného vzdělání.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184