Přijímací řízení pro školní rok 2020/21

Souhrnné informace pro zájemce o studium na ETS

Přijímací řízení

 • řádný termín: 17. června. 2020 08:30 – 16:00
 • náhradní termín: 24. srpna 2020 08:30 – 16:00

Přihlášky ke studiu posílejte prosím s dostatečným předstihem, pro řádný termín nejlépe do konce května 2020.

Přihláška ve formátu DOCX Přihláška ve formátu OpenOffice Přihláška ve formátu PDF
Pastorační a sociální práce Pastorační a sociální práce Pastorační a sociální práce
Teologická a pastorační činnost Teologická a pastorační činnost Teologická a pastorační činnost

Vítáme jak studenty krátce po maturitě, pro které se studium na ETS stane život proměňující zkušeností, tak i zralé a zkušené pracovníky v sociálních službách a v církvích, kterým studium přinese rozhled, kontakty a ucelené vzdělání.

Přehled nabízených studijních oborů

Leták [Otevřít a růst - škola a institut se představují, leták v pdf (www)]

Obory VOŠ

 • Dny otevřených dveří
 • Přihlášku ke studiu odevzdejte co nejdříve, v dostatečném předstihu před termínem přijímacích zkoušek.
 • Uhraďte poplatek 400,- Kč na účet ETS (viz patička stránky), var. symbol = prvních šest číslic rodného čísla.
 • Zájemci o BLACKBRIDGE podávají standardní přihlášku VOŠ.
 • nebo 
 • nebo 

Podmínky přijetí do oborů VOŠ:

 • Kopie maturitního vysvědčení. Pokud je čerství maturanti ještě nemají k dispozici, podají přihlášku bez něho a vysvědčení dodají později.
 • Přiměřená duchovní zralost.
 • Vyjádření sboru (církve). Pro obor Teologie je vyjádření nutné, pro obor Sociální práce je výhodou.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (viz přihláška).
 • Úspěšné přijímací řízení.

Volitelné přílohy: potvrzení o praxi v oboru, publikační činnost aj.

Doklad o zaplacení přiložte k přihlášce. Přihlášky do oborů VOŠ zasílejte na adresu semináře: Stoliňská 2417/41A, 193 00 - Praha 9.

Studium Sborový Pracovník (SSP)

 • Jde o studijní program určený aktivním křesťanům všech generací. Uzavřené středoškolské vzdělání není podmínkou. Více informací na stránce Studium Sborový pracovník.
 • Podmínky přijetí: Přijímací řízení probíhá ve stejném režimu jako na VOŠ s tou výjimkou, že dotyčný nemusí splnit limit v cizím jazyce ani nemusí doložit maturitní zkoušku.
 • Přihlášku je možné podat do 31. května nebo kdykoliv později k náhradnímu termínu přijímacího řízení. Mimořádně je možné ke studiu nastoupit i k 1. únoru. V takovém případě je přihlášku třeba podat do 10. ledna.
 • Jedná se přihlášku do oboru VOŠ, studenti ve Studiu Sborový Pracovník postupují podle doporučeného studijního plánu.
 • [Přihláška do programu Sborový pracovník, mimo VOŠ, .pdf] Přihláška mimo obor VOŠ.
 • Uhraďte poplatek 400,- Kč na účet ETS (viz patička stránky), var. symbol = prvních šest číslic rodného čísla, konst. symbol = 558; doklad o zaplacení přiložte k přihlášce.

Přijímací řízení má tyto povinné součásti:

 • Angličtina nebo němčina - písemný test. Maturitní úrovni odpovídá zařazení pokročilý.
 • Esej na odborné téma: Cílem je ověřit jazykovou úroveň, míru vědomostí ve zvoleném oboru a schopnost písemně formulovat vlastní stanoviska.
 • Ústní pohovor: Jde o to, co studenta motivuje ke studiu teologie, sociální práce, resp. pastorace. Řeč bude o dosavadní duchovní cestě a zkušenostech studenta i výhledu, co by chtěl se svým vzděláním získaným na ETS v budoucnosti dělat. V této části se také student může zeptat na nejasnosti týkající se studia na ETS.

Případné dotazy ráda zodpoví vedoucí kanceláře Ing. Eva Jaklová, kontakt naleznete zde zde.

TiP!

Jakmile si někdo podá přihlášku, může začít studovat vybraný kurz otevřený pro veřejnost. Platbu za kurz lze odložit na září. Pokud v září nastoupíte do řádného studia, kurzovné Vám bude odpuštěno.

Např.: Někdo si podá přihlášku v průběhu ledna. Od února začne studovat, vybraný kurz řádně uzavře a získá certifikát o absolvování kurzu. V červnu půjde k přijímacím zkouškám, které zdárně absolvuje, je přijat a v září přijde k zápisu. V tom případě již kurzovné neplatí. Uzavřený kurz se mu zapíše do indexu. Kurzy jsou zahrnuty v běžném školném.

V případě, že sice přijímací zkoušky udělá, ale v září se nezapíše do řádného studia, je povinen kurzovné uhradit do 30. září. To platí i v případě, že dotyčný nesloží přijímací zkoušky, a tudíž ani studium nemůže nastoupit. Certifikát o splnění kurzu pochopitelně získává.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

 • Bible, Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost.
 • Douglas J.D. ed. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996.
 • Hájek V. Biblická dějeprava. Praha: Kalich, 1990.
 • Pro obor TPČ: C.S. Lewis, K jádru křesťanství. Praha: Návrat domů, 1993.
 • Pro obor PSP: L. Crabb, Osobnost člověka. Praha: Návrat domů, 1995.

Po úspěšném složení přijímacích zkoušek lze uplatnit žádost o uznání již získaného vzdělání.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184