Pastorační a sociální práce

Proč je sociální práce i na ETS, která je teologickou školou?

Oblast sociální práce má na naší škole již od založení své nezastupitelné místo. Od počátku a zcela záměrně propojujeme oblast sociální práce a pastorační práce, což je jedinečné spojení, které nám umožňuje nahlížet na člověka širším pohledem. Pracovník, který má kompetence jak ze sociální práce, tak i z pastorační práce vnímá člověka celistvěji. Vnímá i souvislosti, které pramení ze spirituálních potřeb člověka, souvisí s jeho vírou. To je velmi podstatné pro nalezení šetrné cesty pomoci. Člověk přeci není stroj, je živoucí a jedinečnou bytostí, a právě spojení pastorace a sociální práce nám umožňuje najít vyvážená řešení v daných situacích.

Obě oblasti, jak sociální, tak i pastorační jsou postaveny na základním umění, totiž komunikovat s člověkem. V průběhu studia se můžete seznámit nejen s teoretickými znalostmi, ale i praktickými dovednostmi, které si můžete osvojit nejen pro konkrétní profesi, ale pro každodenní život.

Naši studenti sociálně-pastoračního vzdělávacího programu najdou uplatnění jako sociální pracovníci v sociálních službách, na úřadech i nejrůznějších institucích. Mohou se uplatnit i v širokém neziskovém prostoru, vězenství, zdravotnictví, v budoucnu snad i v armádě. Nezastupitelné místo mají i v diakonské službě církve. Mohou pracovat s dětmi a mládeží, dospělými, rodinami, lidmi se zdravotním postižením, seniory, lidmi, kteří žijí odlišným způsobem života. Jedná se o obor, který má velké spektrum využití, včetně humanitární a misijní práce v zahraničí.