Pastorační a sociální práce

Připravujeme studenty na sociální práci 21. století, včetně spirituálních potřeb klienta.

Vzdělávací program nese název Pastorační a sociální práce. Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na komplexní pohled na člověka a jeho prostředí. Každý z nás má své interní potřeby a ty reflektují dynamiku života jako celku. A k dynamice života patří i spirituální oblast.

Naším cílem, z pohledu práce s člověkem a jeho situací, je odborně intervenovat a neopomíjet žádnou ze složek života jedince. A proto učíme studenty základům i spirituální oblasti člověka.

Sociální práce stojí na hodnotách a principech, které jsou historicky propojeny se znalostí příbuzných oborů, kam náleží i znalost základů pastorace (tedy péče o duchovní směřování) právě v návaznosti na spirituální potřeby jednotlivce: „Věřte, že žití je někdy složité, těžké…“ a sociální pracovník má odbornou znalost směřující k naplnění (nejen) spirituálních potřey člověka.

Student vzdělávacího programu Pastorační a sociální práce je seznámen se základy pastorace v kontextu oboru sociální práce, a náplně práce sociálního pracovníka, v rámci současných vzdělávacích trendů.

videopozvánka od našich studentů