Pastorační a sociální práce

Oblast sociální a pastorační práce propojujeme záměrně. Pracovník, který má kompetence z obou těchto směrů, vnímá člověka celistvěji, protože vidí souvislosti, které pramení také ze spirituálních potřeb člověka a souvisí s jeho vírou. To je velmi podstatné pro nalezení šetrné cesty pomoci.

Sociální i pastorační oblast je postavena na umění komunikovat s člověkem. V průběhu studia se můžete seznámit nejen s teoretickými znalostmi, ale i praktickými dovednostmi, které si můžete osvojit nejen pro konkrétní profesi, ale pro každodenní život.

Naši studenti sociálně-pastoračního vzdělávacího programu najdou uplatnění jako sociální pracovníci v sociálních službách, na úřadech i nejrůznějších institucích. Mohou se uplatnit i v širokém neziskovém prostoru, vězenství, zdravotnictví, v budoucnu snad i v armádě. Nezastupitelné místo mají i v diakonské službě církve. Mohou pracovat s dětmi a mládeží, dospělými, rodinami, lidmi se zdravotním postižením, seniory, lidmi, kteří žijí odlišným způsobem života. Jedná se o obor, který má velké spektrum využití, včetně humanitární a misijní práce v zahraničí.


Předměty