Osoba :: Mgr. Alena Rousková, DiS.

Rouskov%c3%a1

Člen katedry:

Profil

Alena Rousková je vedoucí přímé péče v Domě pokojného stáří NADĚJE ve Vysokém Mýtě a učitelka na Evangelikálním teologickém semináři.

Dvacet pět let pracovala na pozici sociální pracovnice. Nejprve v Centru sociální pomoci města Litomyšle, následně v Domě pokojného stáří NADĚJE ve Vysokém Mýtě, posléze ve Farní charitě v Litomyšli ve Službě sanace rodiny, kde spolupracovala s ohroženými rodinami. Vystudovala na Evangelikálním teologickém semináři a Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory Sociální práce a sociální pedagogika, Pastorační a sociální práce, Diakonika – Křesťanská pastorační a sociální práce. Ve výcviku Integrované psychoterapie dosáhla stupně koterapeut.

Studium ovlivnilo především její vlastní pohled na rozdílnost a odolnost. Uvědomila si, že lidé se vzájemně potřebují a skrze svoji jinakost mají možnost se obohatit svými dovednostmi, zkušenostmi, vědomostmi. Ve své práci se naučila plně využívat sebereflexi a vnímat krizové situace jako příležitosti poskládat věci jinak, lépe i s vědomím, že změna může bolet. Cenná se pro ni stala spolupráce a také partnerství. Baví ji propojovat teorii s praxí.

Je vdaná, matka tří synů.

  • Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Rodinná odolnost z pohledu sanace rodiny. Číslo 32 (2019/1-2), s. 115-142

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Úvod do sociologie ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Aplikovaná sociologie LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184