Vedení a práce v týmu 2023

Kurz se zabývá oblastmi, jako je charakter vedoucího, stanovení vize, komunikace, zpětná vazba, řešení konfliktů, týmová práce, duchovní doprovázení.

Okruhy témat:

 • Charakter jako základní pilíř vedení
 • Motivace druhých a sebe sama
 • Zvládání konfliktu
 • Prosazování změn
 • Vedoucí v Bibli
 • Moc a vliv
 • Specifika vedení v církevním prostředí

Název anglicky:

Leadership and Teamwork

Cíle:

Výuka má pomoci studentům porozumět, jak vést druhé lidi s důrazem na specifické prostředí církve. Významná část spolupracovníků církevního vedoucího jsou dobrovolníci, a to na vedení lidí vytváří specifické požadavky. Studenti se seznámí nejen s principy vedení, které jsou obsaženy v Bibli, ale také se základní soudobou literaturou o vůdcovství. Získané poznatky se naučí prakticky využít při vedení místního sboru.

Metoda výuky:

Předmět kombinuje přednášku se seminární formou. Počítá se s aktivním zapojením studenta do výuky a s průběžnou četbou. Studenti, kteří již mají zkušenosti s vedením dostanou příležitost tuto zkušenost reflektovat ve světle v předmětu nově nabytých teoretických znalostí.

Hodnocení:

Zapojení se v hodinách, vypracovaná esej na dané téma.

 • Novák, D., Výšiny a nížiny vedení v církvi, Skripta ETS, 2023
 • Hybels, B., Courageous Leadership, Zondervan, 2009
 • Maxwell, J., Rozvíjejte v sobě lídra 2.0, Pragma, 2019
 • Maxwell, J., 5 úrovní leadershipu, Pavel Dobrovský - BETA s.r.o., 2012
 • Covey, S., Vedení založené na principech, Management Press, 2009
 • Covey, S., 7 návyků vůdčích osobností, Pragma, 1994
 • Leman, K., Vést jako pastýř, Návrat domů, 2021
 • McClung, F., Vést jako Ježíš, Samuel, 2020
 • White, J., Leadership podle knihy Nehemiáš, Karmelitánské nakladatelství, 2015

Výuka pro veřejnost

Vedení a práce v týmu 2023 (LO 2024/2025 / A :: denní)

Učitelé

Bc. David Novák, M.Th.
Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra praktické teologie