Bc. David Novák, M.Th.

Vystudoval Evangelikální teologický seminář, Fakultu humanitních studií na UK a Babtist Theological Seminary na University of Wales. Řadu let pracoval jako celocírkevní pracovník s mládeží a poté jako celocírkevní pracovník s pověřením pro misii. Založil křesťanskou misijní outdoorovou organizaci Atleti v Akci. Řadu let působil jako člen Rady CB, v roce 2016 byl zvolen předsedou Rady CB.

Podílel se na založení dvou sborů – CB Praha 6 a CB Praha 13. Ve sboru Praha 13 působil několik let jako správce sboru, nyní tento sbor administruje. Publikuje v různých křesťanských periodikách.

Na ETS vyučuje od roku 1999.

Média:

Publikační činnost:

 • Kdo jsem já, abych vedl (Návrat Domů) 2024
 • Rady zkušeného ďábla – jak zničit církev (KMS) 2020
 • Neobyčejné maličkosti (Návrat Domů) 2018
 • Nebezpečné povolání (KMS) 2018
 • Evangelium (ne)obyčejných (Návrat Domů) 2014
 • Víra ve vírech strachu (Návrat Domů) 2010
 • Rozhovory s Nietzschem (Návrat Domů) 2004
 • Víra ve vírech otazníků (TWR) 2002
 • Víra ve vírech doby (Návrat Domů) 2001
 • Struggling for the Gospel in the Czech Evangelical Environment s. 50 - 56 In: Center Church Europe, Zondervan, Grand rapids, Michigan USA 2012 Henri Jozef Michael Nouwen, Theologie Vitae 2010

Vyučované předměty

Účast na projektech

 • Konverze - základní křesťanská zkušenost
 • Spiritualita v materiálním světě
 • Vliv reformace na církev a dnešek