Konzultace k absolventské práci 1 2023

Anotace:

Jedná se o seminář, ve kterém vedoucí absolventské práce individuální formou vede studenta při přípravě na psaní absolventské práce. Náplní předmětu Konzultace k absolventské práci 1 je první dohoda studenta s vedoucím práce na vedení práce, jejím tématu, dalším postupu a požadované četbě odborné literatury.

Okruhy témat:

  • Výběr pole a tématu práce
  • Dohoda ohledně vedení absolventské práce
  • Zadání četby a směru výzkumu

Název anglicky:

Consultations on Writing Thesis 1

Cíle:

Student získá vedoucího pro svou budoucí absolventskou práci a dohodne se s ním na tématu. Dostane první informace k četbě, směru výzkumu a možné metodě. Na základě konzultací s vedoucím práce získává představu o dalším postupu. Odevzdá první anotaci absolventské práce.

Metoda výuky:

Předmět probíhá formou konzultací s vedoucím práce, které mohou mít prezenční nebo distanční formu. Mělo by jít minimálně o dvě konzultace.

Hodnocení:

Zápočet. Předmět je započten na základě proběhlých konzultací a odevzdáním první anotace absolventské práce (obsahuje pole práce a souhlas vedoucího práce).

Dle tématu absolventské práce.

Učitelé

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Mgr. Monika Havlíčková
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Mgr. Marek Macák
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D.
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra obecných předmětů