Pastorační a komunikační dovednosti v sociální práci

Kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách akreditovaný při Ministerstvu práce a sociálních věcí s platností od 25. 10. 2016 do 25. 10. 2020. Forma prezenční, standardní délka 32 hodin (včetně 16 hodin samostudia formou e-learningu, č. 2016/1051-PC/SP/VP) nebo 16 hodin (č. 2016/1079-PC/SP/VP).

Účastník po úspěšném absolvování kurzu:

  • rozumí některým základním konceptům mezilidské komunikace a umí je používat a aplikovat,
  • dokáže zmapovat aktuální repertoár svých komunikačních a pastoračních dovedností,
  • na základě sebe-evaluace dokáže rozpoznat, které komunikační či pastorační dovednosti potřebuje zlepšovat a zaměřit se na ně,
  • dokáže srozumitelněji vyjadřovat své myšlenky, emoce, přání, cíle,
  • zlepší svou schopnost aktivně a empaticky naslouchat, dávat zpětnou vazbu, klást otázky.

ZDE více o kurzech pro sociální služby, možnostech přihlášení či objednávek.

Kurz svým obsahem odpovídá předmětu Pastorační dovednosti 1, od kterého je přímo odvozen.

Miller,S.,Miller,P.,Nunnally,E.,Wackman,D., Talking and listening together, Colorado Interpersonal Communications program,1999.

Friedemann Schulz von Thun, Jak spolu komunikujeme? Překonávání nesnází při dorozumívání, Praha: Grada 2005.

Křivohlavý, J., Povídej – naslouchám, Praha: Návrat 1993. Křivohlavý, J., Povídej – naslouchám, Praha: Karmelitánské nakladatelství 2010