Mgr. Alena Rousková, DiS.

Alena Rousková je sociální pracovnicí v Domově pro Seniory ve Sloupnici a učitelka na Evangelikálním teologickém semináři.

V sociálních službách se pohybuje od roku 1996, nejčastěji na pozici sociální pracovnice. Svůj profesní život začínala v Centru sociální pomoci města Litomyšle, následně v Domě pokojného stáří NADĚJE ve Vysokém Mýtě, kam se později vrátila na pozici vedoucí přímé péče. Cenné zkušenosti ze spolupráce s ohroženými rodinami získala ve Farní charitě v Litomyšli ve Službě sanace rodiny.

Vystudovala na Evangelikálním teologickém semináři a Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory Sociální práce a sociální pedagogika, Pastorační a sociální práce, Diakonika – Křesťanská pastorační a sociální práce. Ve výcviku Integrované psychoterapie dosáhla stupně koterapeutky.

Studium ovlivnilo především její vlastní pohled na rozdílnost a odolnost. Uvědomila si, že lidé se vzájemně potřebují a skrze svoji jinakost mají možnost se obohatit svými dovednostmi, zkušenostmi, vědomostmi. Ve své práci se naučila plně využívat sebereflexi a vnímat krizové situace, jakožto příležitosti poskládat věci jinak, lépe a s vědomím, že změna může bolet. Cenná se pro ni stala spolupráce a také partnerství. Baví ji propojovat teorii s praxí.

Je vdaná, matka tří synů.

  • Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Rodinná odolnost z pohledu sanace rodiny. Číslo 32 (2019/1-2), s. 115-142

Vyučované předměty