Mgr. Vít Hlásek, M.Th.

Pochází z Hradce Králové, kde vystudoval Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Je absolventem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oboru Evangelická teologie (2019) a MF Norwegian School of Theology v Oslu (2017), kde studoval teologii se zaměřením na misii a společnost. Tam také absolvoval kurzy norštiny na University of Oslo a Norwegian Academy of Music. Studijně pobýval v Columbia Theological Seminary v Decaturu, Georgia, USA (2015). Ve stejném roce se jako člen týmu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy účastnil archeologického projektu The Lautenschläger Azekah Expedition v Izraeli vedeného univerzitami v Tel Avivu a Heidelbergu.

Odborně se věnuje misijní eklesiologii, ve volném čase systematické a historické teologii, filosofii a hudbě (zejména klasické). Krátce působil jako učitel hry na klavír a klávesové nástroje; od roku 2018 je vikářem Církve bratrské v Praze 4 – Jižní Město.

Na ETS vyučuje ekumenickou eklesiologii a dějiny církve v novověku.

Vyučované předměty