Ing. Petr Geldner

Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině (1992) a souběžně také první ročník dálkového studia na ETS (1995).

Vystřídal několik profesí (výpravčí, grafista, obchodní vedoucí, pracovník pojišťovny) a v r. 2000 nastoupil na plný úvazek do církve. Nejprve jako misionář, posléze jako vikář, druhý kazatel a správce sboru na sborech v Pardubicích, Poděbradech a Náchodě.

Má dlouholeté zkušenosti z Odboru mládeže, Odboru pro manželství a rodinu a také z Komise pro Řád. Na ETS vyučuje od roku 2011 otázky vedení, řízení, leadership.

S manželkou Janou mají tři dcery a těší se z prvního vnuka.

Výběr z médií:

Vyučované předměty