Předmět :: Pastorační a komunikační dovednosti v sociální práci

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách akreditovaný při Ministerstvu práce a sociálních věcí s platností od 25. 10. 2016 do 25. 10. 2020. Forma prezenční, standardní délka 32 hodin (včetně 16 hodin samostudia formou e-learningu, č. 2016/1051-PC/SP/VP) nebo 16 hodin (č. 2016/1079-PC/SP/VP).

Účastník po úspěšném absolvování kurzu:

  • rozumí některým základním konceptům mezilidské komunikace a umí je používat a aplikovat,
  • dokáže zmapovat aktuální repertoár svých komunikačních a pastoračních dovedností,
  • na základě sebe-evaluace dokáže rozpoznat, které komunikační či pastorační dovednosti potřebuje zlepšovat a zaměřit se na ně,
  • dokáže srozumitelněji vyjadřovat své myšlenky, emoce, přání, cíle,
  • zlepší svou schopnost aktivně a empaticky naslouchat, dávat zpětnou vazbu, klást otázky.

ZDE více o kurzech pro sociální služby, možnostech přihlášení či objednávek.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184