Předmět :: Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T

Calendar Kalendář

Anotace

Jádrem praxe je činnost v konkrétním zařízení nebo organizaci. Typicky jde o církve, církevní organizace, práce s konkrétní věkovou skupinou, evangelizační aktivity, sociální práci nebo misijní organizace. Konkrétní náplň praxe se domlouvá na základě osobní situace a možností studenta. Vyučující využívá své databáze doporučených zařízení, společenství a činností. Zároveň se počítá s aktivitou studenta, který může přijít s vlastními návrhy. Ať už na základě vlastního návrhu schváleného vyučujícím nebo na základě vyučujícím nabídnuté možnosti, si student musí domluvit praxi ve zvoleném zařízení. Výsledkem musí být smlouva podepsaná studentem, vyučujícím a vedoucím praxe.

V praxi specializační se hledá takový typ praxe, ve které student rozvine speciální dovednosti vhodné pro jím zamýšlenou profesní cestu. Vhodné je zkusit si také typ činnosti, která se pro jeho specializaci hodí, ale neměl příliš možností si ji vyzkoušet. Díky praxi tak získá nové zkušenosti a zároveň tuto činnost spojí s náležitou reflexí, vícestranným hodnocením a mentorinkem.

V tomto školním roce →

Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Anotace:

Jádrem praxe je činnost v konkrétním zařízení nebo organizaci. Typicky jde o církve, církevní organizace, práce s konkrétní věkovou skupinou, evangelizační aktivity, sociální práci nebo misijní organizace. Konkrétní náplň praxe se domlouvá na základě osobní situace a možností studenta. Vyučující využívá své databáze doporučených zařízení, společenství a činností. Zároveň se počítá s aktivitou studenta, který může přijít s vlastními návrhy. Ať už na základě vlastního návrhu schváleného vyučujícím nebo na základě vyučujícím nabídnuté možnosti, si student musí domluvit praxi ve zvoleném zařízení. Výsledkem musí být smlouva podepsaná studentem, vyučujícím a vedoucím praxe.

V praxi specializační se hledá takový typ praxe, ve které student rozvine speciální dovednosti vhodné pro jím zamýšlenou profesní cestu. Vhodné je zkusit si také typ činnosti, která se pro jeho specializaci hodí, ale neměl příliš možností si ji vyzkoušet. Díky praxi tak získá nové zkušenosti a zároveň tuto činnost spojí s náležitou reflexí, vícestranným hodnocením a mentorinkem.

Přednášky
06. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
27. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
19. 03. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
16. 04. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
30. 04. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová

Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 4

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184