Roční kurz Zahraniční misie info o kurzu (od září 2024)

18. 07. 2024

Předměty kurzu se od šk. roku 2022/23 staly také volitelnými předměty studia VOŠ. Zájemci z řad studentů VOŠ kontaktují studijní oddělení, aby zkonzultovali své studijní plány.

Vize kurzu

Z naší země i dnes vycházejí misionáři, kteří navazují na misijní historii staré Jednoty bratrské. Ta v minulosti vyslala na zahraniční misii desítky lidí. Na toto duchovní dědictví naší země navazujeme a chceme pomoci dnešním misionářům lépe se připravit na tuto specifickou formu služby.

Základní informace

Kurz je určen zájemcům o misii, kteří:

 • připravují se na krátkodobou nebo dlouhodobou misii
 • zajímají se o misii a chtějí ji lépe porozumět
 • mají na srdci podporu misie a misionářů

Kurz se věnuje:

 • biblickým základům a dějinám misie
 • osobě misionáře, způsobům a typům misijní práce
 • praktickým otázkám přípravy, podpory a návratu
 • porozumění odlišné kultuře a životu v ní
 • předávání zkušeností českých misionářů

Garant kurzu: Mgr. David Symon, Ph.D.

Kurz ve školním roce 2024-25

Roční kurz Zahraniční misie zahajujeme 5. října 2024. Minimální počet pro otevření kurzu je osm zájemců.

Roční kurz tvoří deset sobotních setkání v prostorách ETS. V zájmu zvýšení dostupnosti proběhne:

 • šest setkání prezenčně
 • čtyři setkání online

Mimopražským účastníkům nabízíme možnost noclehu v ETS.

Aktuální informace naleznete na této stránce.

Termíny kurzu ve šk. roce 2024/25 (prezenčně nebo online):
5. 10. 2.11. 23.11. 14.12. 4.1. 1.2. 22.2. 29.3. 12.4. 17.5.
prezenčně online prezenčně online prezenčně prezenčně online prezenčně online prezenčně
Rozpis vyučovacích hodin o sobotách
 • 08:30 – 10:00
 • 10:20 – 11:50
 • 12:30 – 14:00
 • 14:20 – 15:50
Předměty a vyučující v zimním období
Biblické základy misie Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
Úvod do kulturní antropologie Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
Úvod do misijní práce Mgr. David Symon, Ph.D.
Misijní témata 1 Mgr. David Symon, Ph.D.
Předměty a vyučující v letním období
Dějiny misie Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.
Náboženství v kulturně antropologické perspektivě Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
Teorie misijní práce Mgr. David Symon, Ph.D.
Misijní témata 2 Mgr. David Symon, Ph.D.

Kromě vyučujících ETS se kurzu zúčastní dalších cca 10 hostů, kteří se podělí o své praktické zkušenosti z misie. Půjde o zkušené české misionáře, kteří působili v různých částech světa. Kurz obohatí svými zkušenostmi a budou k dispozici pro potřeby účastníků kurzu.

Jak se přihlásit?

1) Vyplnit přihlášku

Přihlašuje se vyplněním online formuláře.

2) Odeslat osobní doplňující informace

Abychom obsah kurzu co nejlépe přizpůsobili potřebám účastníků, prosíme zájemce o kurz, aby poslali pořadatelům na mail david.symon@etspraha.cz odpovědi na tři doplňující otázky. Každá odpověď v rozsahu max. 100 slov.

1) Vaše zkušenost s obrácením
Popište prosím vaši osobní zkušenost obrácení se k Bohu.

2) Osobní zkušenosti v oblasti misie
Popište prosím vaše dosavadní zkušenosti v oblasti misie.

3) Očekávání od kurzu
Stručně popište, proč se chcete zúčastnit kurzu Zahraniční misie na ETS?

3) Uhradit kurzovné

Kurzovné za celý roční kurz je stanoveno na 7.000 Kč. Je třeba jej uhradit v okamžiku podání přihlášky, nejpozději do 15. září 2024. Po dohodě s ekonomkou ETS Ing. Evou Jaklovou (ekonom@etspraha.cz) lze kurzovné rozložit do dvou splátek.

číslo účtu: 2800129338/2010, Fio banka, a.s.,
variabilní symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR
poznámka - účel platby: Zahraniční misie 2024-25, Vaše jméno a příjmení.

Videopozvánka ZDE

Více viz fotogalerie pod článkem