Roční kurz Zahraniční misie info o kurzu (od září 2023)

31. 08. 2022

Předměty kurzu se od šk. roku 2022/23 staly také volitelnými předměty studia VOŠ. Zájemci z řad studentů VOŠ kontaktují studijní oddělení, aby zkonzultovali své studijní plány.

Vize kurzu

Z naší země i dnes vycházejí misionáři, kteří navazují na misijní historii staré Jednoty bratrské. Ta v minulosti vyslala na zahraniční misii desítky lidí. Na toto duchovní dědictví naší země navazujeme a chceme pomoci dnešním misionářům lépe se připravit na tuto specifickou formu služby.

Základní informace

Kurz je určen zájemcům o misii, kteří:

 • uvažují o povolání misionáře a rádi by této službě lépe porozuměli
 • jsou povoláni a plánují konkrétní místo své služby

Kurz se věnuje:

 • osobě misionáře
 • otázkám domácího zázemí a roli vysílajícího sboru
 • organizaci před odjezdem, během misie a po návratu do vlasti.

Garant kurzu: Mgr. David Symon, Ph.D.

Kurz ve školním roce 2023-24

Roční kurz Zahraniční misie zahajujeme 30. září 2023. Minimální počet pro otevření kurzu je osm zájemců.

Roční kurz tvoří deset sobotních setkání v prostorách ETS. V zájmu zvýšení dostupnosti proběhne:

 • šest setkání prezenčně
 • čtyři setkání online

Mimopražským účastníkům nabízíme možnost noclehu v ETS.

Aktuální informace naleznete na této stránce. Pod článkem je možné stáhnout si plakátek A5 k tisku.

Termíny kurzu ve šk. roce 2023/24 (prezenčně nebo on-line):
30. 9. 21. 10. 11. 11. 2. 12. 13. 1. 3. 2. 2. 3. 23. 3. 13. 4. 11. 5.
prezenčně online prezenčně online prezenčně prezenčně online prezenčně online prezenčně
Rozpis vyučovacích hodin o sobotách
 • 08:30 – 10:00
 • 10:20 – 11:50
 • 12:30 – 14:00
 • 14:20 – 15:50
Předměty a vyučující v zimním období
Biblické základy misie Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
Úvod do kulturní antropologie Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
Úvod do misijní práce Mgr. David Symon, Ph.D.
Misijní témata 1 Mgr. David Symon, Ph.D.
Misijní praktikum 1 Mgr. David Symon, Ph.D.
Předměty a vyučující v letním období
Dějiny misie Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.
Náboženství v kulturně antropologické perspektivě Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
Teorie misijní práce Mgr. David Symon, Ph.D.
Misijní témata 2 Mgr. David Symon, Ph.D.
Misijní praktikum 2 Mgr. David Symon, Ph.D.

Kromě vyučujících ETS se kurzu zúčastní dalších cca 10 hostů, kteří se podělí o své praktické zkušenosti z misie. Půjde o zkušené české misionáře, kteří působili v různých částech světa. Kurz obohatí svými zkušenostmi a budou k dispozici pro potřeby účastníků kurzu.

Jak se přihlásit?

1) Vyplnit přihlášku

Přihlašuje se vyplněním online formuláře.

2) Odeslat osobní doplňující informace

Abychom obsah kurzu co nejlépe přizpůsobili potřebám účastníků, prosíme zájemce o kurz, aby poslali pořadatelům na mail david.symon@etspraha.cz odpovědi na tři doplňující otázky. Každá odpověď v rozsahu max. 100 slov.

1) Vaše zkušenost s obrácením
Popište prosím vaši osobní zkušenost obrácení se k Bohu.

2) Osobní zkušenosti v oblasti misie
Popište prosím vaše dosavadní zkušenosti v oblasti misie.

3) Očekávání od kurzu
Stručně popište, proč se chcete zúčastnit kurzu Zahraniční misie na ETS?

3) Uhradit kurzovné

Kurzovné za celý roční kurz je stanoveno na 7.000 Kč. Je třeba jej uhradit v okamžiku podání přihlášky, nejpozději do 15. září 2023. Po dohodě s ekonomkou ETS Ing. Evou Jaklovou (ekonom@etspraha.cz) lze kurzovné rozložit do dvou splátek.

číslo účtu: 2800129338/2010, Fio banka, a.s.,
variabilní symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR
poznámka - účel platby: Zahraniční misie 2022-23, Vaše jméno a příjmení.

Videopozvánka ZDE

Více viz fotogalerie pod článkem