LETS TALK Naši učitelé pro vaši mládež (2022/23)

11. 08. 2022

Nabídka ETS pro vaši mládež

Vyberte si téma z teologie, pastorace nebo sociální práce a pozvěte naše učitele do své mládeže.

  • Můžete si vybrat svoje téma a my vám doporučíme řečníka.
  • Můžete požádat o učitele ETS, navrhnout téma a my to domluvíme.
  • Můžete si vybrat připravenou přednášku (viz níže + galerie pod článkem).

Jak to zařídit

V případě zájmu kontaktujte prosím libor.duchek@etspraha.cz

Formát přednášky

  • cílová skupina jsou středoškoláci se základními biblickými znalostmi
  • promluva cca 30 minut
  • diskuse cca 15 minut
  • celou návštěvu je možné realizovat také on-line přes ZOOM či jinou aplikaci

Nabídka témat

Mgr. Michaela Veselá Nasytit hladového! Daruj rybu, nasytíš na jeden den. Nauč rybařit, nasytíš na celý život. Ježíš nás volá k pomoci bližnímu. Někdy ale naše konkrétní pomoc může být marná. Jak správně pomáhat? Jak najít skutečnou a trvalou radost z pomoci druhým?

Mgr. Michaela Veselá Umění naslouchat: Ke slyšení nám stačí dvě uši a to mezi nimi. K naslouchání je třeba vnímat také podprahové informace, umět se vcítit, umět být s druhým. Když budeme dost pozorní, možná uslyšíme i tlukot srdce druhého člověka.

Mgr. Ester Miffková Dobré umírání: Přestože smrt se týká všech, není to snadné ani běžné konverzační téma. Většina lidí si přeje zemřít doma? Je to možné? Co to obnáší? A jak přemýšlíte o konci svého života vy?

David Beňa, lic. theol. Jak číst Bibli? Vyznáváme, že v Bibli k nám mluví Bůh, že Bible je Božím slovem. Proč je tedy občas vzdálená, nesrozumitelná, složitá nebo zase příliš prostá? Jak ji máme číst? A proč vůbec?

David Beňa, lic. theol. Správný výklad Bible: Čteme všichni stejnou Bibli, ale vykládáme ji různě. Proč tomu tak je? Má smysl se kvůli tomu přít? Který výklad je ten správný? A jak se to vůbec pozná?

Mgr., Bc., Libor Duchek Jak ostrou kosu má Zubatá? Ježíš na kříži porazil smrt, a přece lidé dál umírají. Naši blízcí také. Jak to tedy je? V čem spočívá život po životě? Jak proměnilo Kristovo vzkříšení tento neodvratně pomíjející svět?

Mgr., Bc., Libor Duchek Samota: Je samota problém nebo požehnání? Ježíš vyhledával samotu, ale také byl rád s lidmi. Co nám dávají vztahy? Co ztrácíme, když je nemáme?

Jak představit ETS

  • Vedoucí mládeže by měl dát jasně najevo, že se jedná o učitele z ETS (propagační materiál pod článkem).
  • V úvodu nebo v diskusi by bylo dobré dát prostor pro stručné představení ETS.
  • Je také vhodné, aby učitel na sebe nechal kontakt, kdyby se někdo o školu či téma zajímal více.
Více viz fotogalerie pod článkem