Mgr. Ester Miffková

Vystudovala sociální práci a sociální politiku na univerzitě v Hradci Králové. Absolvovala kurz typologie MBTI se zaměřením na užití v pedagogice, dále kurzy individuálního plánování a krizové intervence. Své zkušenosti nasbírala v Teen challenge v práci se závislými, dělala ergoterapeutku v domově důchodců pro nemocné Alzheimerem a dále v nízkoprahovém centru pro mládež. Nyní pracuje jako sociální pracovnice v Cestě domů. Je matkou 4 dětí a členkou CB Soukenická.

Přirozeným důsledkem setkávání se s Boží láskou je potřeba předávat ji dál a praktická pomoc je takovým předáváním. Není to sice jediný úkol církve, ale jeden z nejdůležitějších.

Vyučované předměty