Hudba v církvi – jak to šlo Rozhovor s garantem kurzu

27. 02. 2023

První ročník kurzu končí, s čím jste do toho šli?

Šlo nám o to, aby se zpěváci a muzikanti naučili, jak se do své služby v církvi pořádně opřít.

  • Jak vést bohoslužbu, v níž má hudba jasně teologickou dimenzi.
  • Jak vybírat písně, které osloví a budou originální.
  • Jak se sehrát v kapele a najít čitelný zvuk.
  • Proč je nutné najít při zpěvu dechovou oporu.

To se ukázalo zřejmě jako nejdůležitější. Mnozí účastníci našli svůj přirozený hlasový projev, a tím se projevil jejich hlasový potenciál. Například Dita Urbánková, která píše skvělé básně a od začátku kurzu tvrdila, že nezpívá, nakonec byla ve studiu nejpřesvědčivější. Nazpívala modlitbu Starlight od Amandy Cook z Bethel Church. (ke stažení zde)

Jak jste toho dosáhli, když výuka probíhala zčásti distančně?

Paradoxně nás to přivedlo k novým formám. Velkou zásluhu měla lektorka zpěvu Jana Peřtová, která nabídla studentům individuální telefonické konzultace – každý týden půl hodiny. Studenty to nutilo připravovat se z týdne na týden a posouvat se tam, kde je tlačí bota (dech, artikulace, intonace, hlasový projev). Jana je vedla také ke skládání nových písní. Sedm jsme jich pak nahráli ve studiu.

Ukázky z výuky:

Na co se můžeme těšit?

Na pestrý balíček hudby. V současných chvalozpěvech totiž často chybí písně vyznání, pokání nebo zvěstování Božího slova. Silné osobní vyznání zní v písni Prošlapáváš mi cestu od Lydie Zoubkové. Natáčela ji se svou sestrou Danielou. Důraznější text má i je Prosba za naši zemi, kterou během jarního lockdownu napsala Jana Peřtová a teď ji nazpíval náš kurzista David Bukáček.

U koho jste nahrávali? Spolupracovali jsme se dvěma studii. Většina záznamů vznikla ve studiu Na Žertvách, kde se hudební a zvukové režie chopili dva profesionálové: Daniel Matulík, DiS. a Petr Šťastný. A tři písně jsme točili v SAN Recording Studio na Žižkově, kde se režie ujal kytarista Petr Zatloukal. Odtud vzešly:

Věříš, že písně obohatí naše bohoslužby?

Za poslední rok (2020–2021) došlo k zásadní proměně bohoslužeb ve všech církvích. Muzikanti potřebují být připraveni nabídnout trochu méně hraní, ale více promyšlené, zvukově kvalitní písně. V době online bohoslužeb potřebujeme víc písní i nahrávek, které nás obsahem, formou, ale i po technické stránce chytnou za srdce.

Na co nemá chválič zapomínat během vedení bohoslužby? Jaký je společný, osobně niterní i vertikální rozměr bohoslužby. V předmětu Teologie chvály o tom vyučovali PhDr., Ing. Tibor Máhrik, PhD., David Beňa, lic. theol., ThDr. et Mgr. Šimon Konečný, Th.D.. Ten spolu s Mgr. Johana Ondráčková vedl také výuku hudební nauky. Bez Praktická harmonie 1Hudební formy 1 se chválič neobejde! Došlo mi, že se proměnila i role zvukařů v našich sborech. Byli postaveni před otázku, z jakých nahrávek (co do obsahu i kvality) posbírají a sestaví duchovní obsah bohoslužby. K tomu nabízíme předměty Hudební liturgikaTeologie chvály 1. Díky našim lektorům je výuka široká co do typů zbožnosti a hudebních stylů. Kurz začíná vždy od září, takže neváhejte, přihlaste talentované muzikanty ze svého okolí do dalšího ročníku.

Ptal se Miloš Poborský

Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.
Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů