Hudba v církvi – jak to šlo Rozhovor s garantem kurzu

2023-02-27

První ročník kurzu končí, s čím jste do toho šli?

Šlo nám o to, aby se zpěváci a muzikanti naučili, jak se do své služby v církvi pořádně opřít.

  • Jak vést bohoslužbu, v níž má hudba jasně teologickou dimenzi.
  • Jak vybírat písně, které osloví a budou originální.
  • Jak se sehrát v kapele a najít čitelný zvuk.
  • Proč je nutné najít při zpěvu dechovou oporu.

To se ukázalo zřejmě jako nejdůležitější. Mnozí účastníci našli svůj přirozený hlasový projev, a tím se projevil jejich hlasový potenciál. Například Dita Urbánková, která píše skvělé básně a od začátku kurzu tvrdila, že nezpívá, nakonec byla ve studiu nejpřesvědčivější. Nazpívala modlitbu Starlight od Amandy Cook z Bethel Church. (ke stažení zde)

Jak jste toho dosáhli, když výuka probíhala zčásti distančně?

Paradoxně nás to přivedlo k novým formám. Velkou zásluhu měla lektorka zpěvu Jana Peřtová, která nabídla studentům individuální telefonické konzultace – každý týden půl hodiny. Studenty to nutilo připravovat se z týdne na týden a posouvat se tam, kde je tlačí bota (dech, artikulace, intonace, hlasový projev). Jana je vedla také ke skládání nových písní. Sedm jsme jich pak nahráli ve studiu.

Ukázky z výuky:

Na co se můžeme těšit?

Na pestrý balíček hudby. V současných chvalozpěvech totiž často chybí písně vyznání, pokání nebo zvěstování Božího slova. Silné osobní vyznání zní v písni Prošlapáváš mi cestu od Lydie Zoubkové. Natáčela ji se svou sestrou Danielou. Důraznější text má i je Prosba za naši zemi, kterou během jarního lockdownu napsala Jana Peřtová a teď ji nazpíval náš kurzista David Bukáček.

U koho jste nahrávali? Spolupracovali jsme se dvěma studii. Většina záznamů vznikla ve studiu Na Žertvách, kde se hudební a zvukové režie chopili dva profesionálové: Daniel Matulík, DiS. a Petr Šťastný. A tři písně jsme točili v SAN Recording Studio na Žižkově, kde se režie ujal kytarista Petr Zatloukal. Odtud vzešly:

Věříš, že písně obohatí naše bohoslužby?

Za poslední rok (2020–2021) došlo k zásadní proměně bohoslužeb ve všech církvích. Muzikanti potřebují být připraveni nabídnout trochu méně hraní, ale více promyšlené, zvukově kvalitní písně. V době online bohoslužeb potřebujeme víc písní i nahrávek, které nás obsahem, formou, ale i po technické stránce chytnou za srdce.

Na co nemá chválič zapomínat během vedení bohoslužby? Jaký je společný, osobně niterní i vertikální rozměr bohoslužby. V předmětu Teologie chvály o tom vyučovali PhDr., Ing. Tibor Mahrik, PhD., David Beňa, lic. theol., ThDr. et Mgr. Šimon Konečný, Th.D.. Ten spolu s Mgr. Johana Ondráčková vedl také výuku hudební nauky. Bez Praktická harmonie 1Hudební formy 1 se chválič neobejde! Došlo mi, že se proměnila i role zvukařů v našich sborech. Byli postaveni před otázku, z jakých nahrávek (co do obsahu i kvality) posbírají a sestaví duchovní obsah bohoslužby. K tomu nabízíme předměty Hudební liturgikaTeologie chvály 1. Díky našim lektorům je výuka široká co do typů zbožnosti a hudebních stylů. Kurz začíná vždy od září, takže neváhejte, přihlaste talentované muzikanty ze svého okolí do dalšího ročníku.

Ptal se Miloš Poborský

Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.