Erasmus+

Logo programu Erasmus

Program Erasmus je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Byl zřízen v roce 1987. Název je odvozen z příjmení holandského renesančního humanisty Erasma Rotterdamského, může být však rovněž čten jako akronym EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students. Původní program Erasmus byl od ledna roku 2014 v rámci nového programového období nahrazen programem Erasmus+.

ETS jako vyšší odborná škola je vzdělávací instituce poskytující terciární vzdělávání. Má možnost do programu Erasmus+ se zapojit. Podali jsme žádost pro další programové období, které je plánováno na léta 2021 – 2026. Na zařazení do programu nyní čekáme.

ETS udržuje aktivní kontakty s několika zahraničními vysokými školami. V současné době s těmito institucemi jednáme o možnosti výměnných pobytů jak pro vyučující, tak i pro studenty. Jakmile bude žádost ETS o zapojení se do programu Erasmus+ schválena a budou připraveny konkrétní výměnné programy a možnosti, informace budou zveřejněny na této stránce.