Studijní programy

Programy a obory akreditované MŠMT

Denní studium je určeno především absolventům středních škol po maturitě. Typické výukové dny jsou úterý – čtvrtek.

Kombinované studium (dříve dálkové) je určeno pro pracující. Tvoří jej osm výukových sobot za pololetí. Má větší podíl samostudia.

Program Obor Titul Forma Roky Učební plán
Blackbridge všechny níže uvedené certifikát denní 1 Informace
Teologie - kód oboru 61-41-N/01
(TPČ) Teologická a Pastorační Činnost TPČ - Teologické zaměření DiS. kombinované 4 Studijní plán (PDF)
(TPČ) Teologická a Pastorační Činnost TPČ - Teologické zaměření DiS. denní 3 Studijní plán (PDF)
Pastorace a psychologie - kód oboru 61-41-N/01
(TPČ) Teologická a Pastorační Činnost TPČ - Pastorační zaměření DiS. kombinované 4 Studijní plán (PDF)
(TPČ) Teologická a Pastorační Činnost TPČ - Pastorační zaměření DiS. denní 3 Studijní plán (PDF)
Sociální práce - kód oboru: 75-32-N/07
Pastorační a sociální práce Sociální práce a sociální pedagogika DiS. kombinované 4 Studijní plán (PDF)
Pastorační a sociální práce Sociální práce a sociální pedagogika DiS. denní 3 Studijní plán (PDF)

Pozn.: Pastoraci lze studovat buď v rámci teologie, nebo v rámci sociální práce podle odborného zájmu uchazeče o studium.

Roční kurzy a neakreditované obory

Program Obor Titul Forma Roky Kredity Učební plán
Hudba v církvi akreditováno volit. předm. VOŠ nebo certifikát kombinovaná 1 20 Informace
Zahraniční misie akreditováno volit. předm. VOŠ nebo certifikát kombinovaná 1 20 Informace
Sborový pracovník neakreditováno certifikát kombinovaná i denní 1-3 60 Informace

Pozn.: Náročnost studia Sborového pracovníka je dána počtem zapsaných předmětů. 60 kreditů za rok odpovídá dennímu studiu, 20 kreditů za rok je poloviční zátěž oproti kombinovanému studiu.

Kromě Dnů otevřených dveří je možné si domluvit i individuální návštěvu školy.

Máte-li dotazy ke studijním programům, na které jste na webu nenašli odpověď, kontaktujte studijní oddělení školy – studijni@etspraha.cz .